STADGAR

En bostadsrättsförening får inte skötas hur som helst. Föreningen måste enligt lag ha egna stadgar, som enkelt kan kallas för föreningens spelregler. De reglerar bland annat vilket ansvar föreningen, respektive du som bostadsrättshavare, har när det gäller underhåll och reparationer.