VENTILATION

Husen är utrustade med så kallad frånluftsventilation. För att skapa cirkulation sitter det fläktar på taket som ”suger ut luft” ur lägenheterna samtidigt som ny frisk luft strömmar in via vädringsfönster och spaltventiler.

Utsug sker genom fasta ventilationsdon. Dessa finns placerade i badrum och kök. 

Ventilationsdonens inställning får inte ändras eller täckas över. Detta kan medföra obalans i ventilationen och skapa obehag i er och/eller i grannarnas lägenheter.

Information om köksfläktar (spiskåpor med spjäll):
Detta system med frånluftsfläktar på taket gör att endast spiskåpor med spjäll får användas.
Spiskåpor med inbyggd fläkt får på inga villkor anslutas till husets ventilation eftersom de skulle trycka in stekos i de andra lägenheterna som är anslutna till samma frånluftsfläkt.
 
Det finns en typ av spisfläkt med kolfilter som kan användas, där luften filtreras genom ett kolfilter innan den blåses ut i köket igen. Observera dock att denna typ av fläkt inte ansluts till husets ventilation utan fungerar som en ren cirkulationsfläkt.
 
Ventilationsdonet måste då istället förses med ett godkänt frånluftsdon (i metall) som är tillgängligt för mätning, rengöring och justering.

Kontakta alltid styrelse/vicevärd innan påbörjad renovering av kök/badrum.