Att tänka på vid försäljning/köp av bostadsrätt

Säljer du via mäklare, så sköter de om allt det praktiska, men säljer du privat, så är det vissa saker som är viktiga att tänka på.

Kontakta HSB-kontoret om du skall sälja din lägenhet, så får du svar på vilka papper och blanketter som skall fyllas i.
Köper du en lägenhet skall du bl. a ansöka om medlemskap i föreningen och även bli medlem i HSB Göta.

Lägenhetstillsyn:
Säljer du via mäklare, så bokar de oftast tillsynen med vicevärden. Ibland kan det även vara du som säljare som bokar tillsynen med vicevärden.
Säljer du privat, så är det du själv som bokar lägenhetstillsynen med vicevärden.
E-post: brf.tradlyckan@telia.com    
Gör detta i god tid innan tillträdesdagen. De flesta bokar samma dag som tillträdesdagen, men tillsynen går lika bra att göra några dagar innan. Lägenhetstillsynen utförs för att kontrollera de delar som bostadsrättsföreningen ansvarar för t ex avlopp, ventilation, vattenledningar mm. (Det andra skall du ha kollat själv tidigare). Under tillsynen går det bra att ställa frågor till vicevärd eller fastighetsskötare om ditt nya boende.
--------
Lägenhetsnycklar:
Beroende på lägenhetsstorlek, så har man kvitterat ut olika många nycklar från början. Antalet nycklar kan variera om det eventuellt finns kopierade nycklar.
Se till att få alla!
Hör med HSB-kontoret i Varberg ► Anna Ottosson, hur många nycklar som finns till den sålda lägenheten.
---------
Telia:
Föreningen har ett kollektivt medieavtal med Telia. Avgiften för varje lägenhet blir 241:-/månad fr.o.m 1 april 2020 och den ligger som en synlig punkt på avgiftsavin.
Glöm inte att kontakta Telia och avaktivera tjänsten med bredbandstelefoni, digital-tv och bredband innan du flyttar
Du som flyttar in aktiverar tjänsten hos Telia.
Telia support tel. 020-20 20 70.
---------
Vid försäljning skall följande saker finnas kvar i lägenheten (om de är utkvitterade):

2 brickor till tvättstugans bokningstavlor (1 rosa + 1 grön).
Fattas någon bricka vid försäljning debiteras bostadsrättshavaren 300:- för en ny bricka.
Tillhör lägenheten.

1 styck tv-box med tillhörande fjärrkontroll och 1 styck router.
Saknas tv-box med tillhörande fjärrkontroll eller router vid försäljning av bostadsrätten kommer föreningen att debitera bostadsrättshavaren kostnaden för digitalbox/fjärrkontroll/router inkl moms.        .
Tillhör lägenheten.

♦ Ett återvinningskort som används för att lämna avfall på VIVAB:s återvinningscentraler.
Återvinningskortet är en värdehandling och följer lägenheten vid en eventuell försäljning.
Borttappat återvinningskort debiteras bostadsrättshavaren med 125 kr för ett nytt kort av Brf Trädlyckan.
Vid eventuell förlust av kort, kontakta vicevärden.
Tillhör lägenheten.

♦ Till varje postfack ingår det 3 stycken nycklar.
Alla lägenheter har kvitterat ut 3 st nycklar till postboxen år 2010.                                      
Dessa är bostadsrättshavarens ansvar. Fattas någon nyckel vid försäljning av lägenheten, så är det bostadsrättshavaren som är ansvarig för kostnaden av ett nytt lås.                            
Kontakta fastighetsskötarna för ev. låsbyte.
----------
Har du hyrt eller bokat något?
Glöm inte att kontakta Vicevärden eller HSB-kontoret i god tid innan du flyttar för att säga upp garage, p-plats, motionslokalen mm.
----------
Har du lånat ett matkällarförråd?
I så fall, glöm inte att tömma det och ta bort hänglåset.
----------
Avgiftsinformation: I avgiften ingår värme, varmvatten och bostadsrättstillägg.

----------
Elmätning:
Det är individuell elmätning för varje lägenhet. Elen läses av varje dag och mätarställningen finns under Specifikation på hyres- och avgiftssvierna. Elförbrukningen räknas 3 månader bakåt (för t.ex hyresperioden okt-dec, så står förbrukningen för juni-aug).
----------
Brf Trädlyckan har avtal med Varberg energi gällande hushållsel och fastighetsel.

Nuvarande avtal gäller 1/1-2020 - 31/12-2022
Föreningen har abonnemanget och du som boende kan inte själv välja elleverantör.