OM HSB BRF TRÄDLYCKAN

HSB brf Trädlyckan är Varbergs största bostadsrättsförening med 322 lägenheter.
1970 började husen att byggas och allt stod klart 1972.

Org.nr 749600-1699

Bostadsrättsföreningen:
I bostadsrättsföreningen Trädlyckan har styrelse, vicevärd, lokalvårdare och fastighetskötare ett tätt och bra samarbete. Vi försöker att snabbt lösa problem och ge svar till medlemmarna och detta gör vi tillsammans.
Föreningen har egen anställd personal: en vicevärd, en lokalvårdare och två fastighetsskötare.
Fastighetsskötarna sköter det dagliga i föreningen med fokus på fastighetsteknik, utemiljö samt renhållning.
Det är föreningens personal som hanterar felanmälan. 
 
Brf Trädlyckan är medlem i HSB Göta. Styrelsen är utsedd av Trädlyckans medlemmar och verkar för medlemmarnas bästa.
För närvarande består styrelsen av nio ledamöter, samt en HSB-representant.
Styrelsen har ca 12 möten per år.

Brf Trädlyckan köper tjänster av HSB Göta administrativ förvaltning.

Husen:
Antal lägenheter: 322
7 huskroppar med totalt 48 trappuppgångar
Adresserna är Trädlyckevägen 48-142 och de benämns som hus A - hus G.

 • Hus A Trädlyckevägen 48-60
 • Hus B Trädlyckevägen 62-74
 • Hus C Trädlyckevägen 76-88
 • Hus D Trädlyckevägen 102-114
 • Hus E Trädlyckevägen 116-128
 • Hus F Trädlyckevägen 130-142
 • Hus G Trädlyckevägen 90-100

I hus A, F och G finns det inga bottenlägenheter.

Lägenhetsfördelning:

 • 30 st 1 rum och kök 44 m²
 • 2 st 1 rum och kök 49 m²
 • 2 st 2 rum och kök 60 m²
 • 108 st 2 rum och kök 64 m²
 • 144 st 3 rum och kök 80 m²
 • 36 st 4 rum och kök 99 m² 

Att hyra:
På området finns:

130 st garageplatser fördelade enligt följande:

- 4 enkelgarage med 48 platser
- 7 gemensamhetsgarage med 56 platser, (varav 2 rutor är plats för MC)
- 5 st MC-platser i gemensamhetsgarage
- 26 st platser i de nya garagen

208 st parkeringsplatser (inkl 17 st elbilsplatser)
6 st husvagn/husbilsplatser.

47 st lokaler (extraförråd) i olika storlekar

Separat kö till samtliga objekt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det finns 27 besöksparkeringar:
19 st 10-timmar 
5 st 5-timmar                       
2 st 3-timmarsparkeringar.
1 st besöksparkering för elbilsladdning