Enkla planskisser över lägenheterna anno 1970 på Trädlyckan.
Skala 1:100 (1 cm = 1 m).