Anticimex: brandskydd och mås/fågelbekämpning
Bravida Portservice garageportar
Djupdahls: snö och halkbekämpning
Great Security lås och dörrautomatik
HSB Göta: administrativ förvaltning
Kivab: kärltvätt
Länsförsäkringar: fastighetsförsäkring, kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring och skadedjurssanering
Metrima Home Solution AB: individuell elmätning 
Rebeckas IT: IT-leverantör
Securitas: rondbevakning, låsöppning, trygghetsjour, fastighetsjour, parkeringsbevakning samt flaggning på allmänna flaggdagar
Systeminstallation: energi- och driftjänster
Telia: kollektivt medieavtal (bredband, digital-tv och IP-telefoni)
Tobbes el i Varberg AB: elektriker
Träslövs VVS Service AB: vvs, värme
Tvätt och Storkök: tvättstugor
Varberg Energi: fjärrvärme och el
VIVAB: vatten, avlopp, renhållning