FASTIGHETSSKÖTSEL OCH LOKALVÅRD

Brf Trädlyckan har egen anställd personal.
Fastighetsskötare Catharina och Carina, lokalvårdare Monika och ► vicevärd Maria
Adress: Panncentralen, Trädlyckevägen 114.

Fastighetsskötare

Tel: 0733 988 100 eller 0733 988 080 för kontakt, frågor och ► felanmälan på vardagar.
E-post: fastighetsskotsel.tradlyckan@telia.com
Fastighetsskötarna sköter det dagliga i föreningen med fokus på fastighetsteknik, utemiljö samt renhållning.
 
Arbetstider vardagar:
Mån-tors 07:00 – 16:30
Fre 07.00 - 14.00 

Frukost: 09:00 – 9:30

Lunch: mån-tors 12:30 – 13.00
              fre 12.00 - 12.30

Trädlyckans fastighetsskötare är anställda av föreningen och dess arbetsuppgifter är yttre och inre fastighetsskötsel. De enda tjänster som kan göras av föreningen är byte av rullgardinsmekanism och cylinderbyte (arbetskostnad). Är ni i behov av hantverkare så som VVS, elektriker eller snickare, kan vi förmedla telefonnummer till firmor som ni kan kontakta.

Enligt stadgarna §31 Bostadsrättshavarens ansvar. Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna.