securitas fastighetsjour - bra att veta

TEL. 010-470 51 50

Brf Trädlyckan har ett avtal med vaktbolaget Securitas. Detta har styrelsen gjort i syfte att det ska vara lätt för dig som boende att få hjälp i olika situationer som kan uppstå.
Här nedan finner du information om de tjänster föreningen köper av Securitas.
När ni ringer till Securitas uppge HSB brf Trädlyckan i Varberg.     

  • Fastighetsjour

Kvällstid och helger (endast akuta ärenden): Tel: 010-470 51 50

När ni ringer felanmälan på kvällar och helger är det betydligt dyrare och detta bör undvikas om det inte är akut.

  • Parkeringsövervakning

Du kan ringa Securitas när det gäller t.ex om en bil står på din parkeringsplats eller om en bil står i vägen på något sätt för framkomligheten.
(Önskar du hyra eller säga upp parkeringsplats eller garage, kontaktar du vicevärd Maria
på tel. 072-5000 100):

Parkering skall ske så att framkomligheten inte äventyras.
♦ På förhyrd p-plats skall det ligga eller sitta en giltig triangel synlig på någon av rutorna.
   Den talar om att ni har betalat för er parkeringsplats.                                      
♦ Det är inte tillåtet för Trädlyckans boende att parkera på besöksparkeringarna, då dessa skall vara tillgängliga för besökare.
♦ Det finns 1 plats på besöksparkering utmed Trädlyckevägen där man som boende får parkera
1 timma för snabba ärenden till lägenheten.
♦ Det är inte tillåtet att parkera på icke markerade platser inom området.
♦ Ingen parkering på gångbanor eller på gräsmattor inne på gårdarna.
♦ Inte parkera framför grindarna: fri väg på för räddningsfordon och fastighetsskötare.

Bedömer Securitas att reglerna ovan inte följs, så kan det medföra att de tar ut en kontrollavgift.
  • Störningsjour

Vid exempelvis störande fester, hög musik med mera på sena kvällar och nätter kan du ringa Securitas för att få hjälp av uniformerad väktare som kommer till platsen.
Anmälaren uppger namn och adress på vilken störningen äger rum för att en väktare ska sändas till platsen.                                               
OBS! Det är ett krav att anmälaren måste uppge sitt namn, adress och telefonnummer för att undvika okynnesringningar.
Utryckningen debiteras den som stör.

  • Upplåsning av dörr

Securitas kan låsa upp din lägenhetsdörr om du till exempel har tappat din nyckel.
Kostnad för upplåsning får du som boende stå för själv.