Parkering, garage och mopedplatser

Separat kö till samtliga objekt.
Avgifterna gäller fr.o.m 2022-01-01
Kontakta ► vicevärden för intresse att hyra, ställa er i kö eller säga upp parkering/garage.
Telefon: 072 5000 100 e-post: brf.tradlyckan@telia.com 

OBS! Föreningen hyr endast ut parkering och garage till boende på Trädlyckan.

För att på sikt kunna jobba bort kön på parkeringsplatser togs beslut på styrelsemötet den 17 augusti 2021 att nyinflyttade medlemmar ska kunna få hyra max en plats på parkering eller i garage per lägenhet (i mån av lediga platser).
Det kommer inte längre vara möjligt för medlemmar att hyra ytterligare plats om man redan hyr en parkering/garageplats.


På området finns 208 parkeringsplatser varav 17 är elbilsplatser och 128 garageplatser = 336 platser
Det finns 322 lägenheter på Trädlyckan.

Hyra parkeringsplats

Det finns 208 st parkeringsplatser på området att hyra.
Kostnad: 150 kr/mån

Det skall sitta en synlig parkeringstriangel i framrutan på bilen, som ni får av vicevärden samtidigt som ni får tillgång till er bilplats. Den talar om att ni betalar för er bilplats.

Hyra elbilsparkering

Föreningen har 18 st laddningspunkter på 22kW från ChargeNode varav 1 plats är besökandeparkering. 
Kostnad: 150 kr/mån för laddplatsen + fn. 2,75 kr/kWh inkl moms. Betalning för genomförd laddning sker i efterskott den 28:e i månaden. Fakturan kommer separat från företaget.
www.chargenode.eu/ladda  

Hyra husvagn/husbilsparkering

Det finns 6 st husvagn/husbilsplatser att hyra på området.
Kostnad: 200 kr/mån

Hyra garage

 Det finns 130 st garageplatser fördelade enligt följande:

  • 26 st platser i de "nya" enkelgaragen. Kostnad: 590 kr/mån
  • 4 enkelgarage med 48 platser. Kostnad: 325 kr/mån
  • 7 gemensamhetsgarage med 54 platser: Gega 1-5 (nyrenoverade) Kostnad: 490 kr/mån.                                                                                             Gega 6-7 Kostnad: 370 kr/mån                    
  • 1 plats för 3 st MC i gemensamhetsgarage. Kostnad: 125 kr/mån
  • 1 plats för 2 st MC i gemensamhetsgarage (nyrenoverade). Kostnad 245 kr/mån

Det är inte tillåtet att hyra ut, låna ut eller byta garaget man hyr till annan person!

OBS! Det är förbjudet att ladda elhybridbilar och elbilar i garagen med tanke på risken för överbelastning av kablarna och därmed överhettning och brand.

Mopedplatser

Det finns även förvaring för mopeder att hyra. Kostnad 125 kr/mån

Besöksparkeringar

På området finns 27 besöksparkeringar:
19 st 10-timmar, 5 st 5-timmar,
2 st 3-timmarsparkeringar och 1 st 4-timmars elbilsparkering. 
P-skiva gäller på samtliga besöksparkeringar.

Föreningen har ett avtal med Securitas där parkeringsövervakning ingår.

  • Det är inte tillåtet för Trädlyckans boende att parkera på besöksparkeringarna, då dessa ska vara tillgängliga för besökare.
  • Det finns 1 plats på besöksparkering utmed Trädlyckevägen där man som boende får parkera        1 timma för snabba ärenden till lägenheten.

Bedömer Securitas att reglerna inte följs, så kan det medföra att de tar ut en kontrollavgift.

  • Ska ni ha gäster och vill att de ska kunna använda besöksparkeringen längre än
    10 timmar, kontakta vicevärd Maria. Då kan hon skriva ut ett parkeringstillstånd som gäller i max 72 timmar för specifikt datum och på 10-timmarsparkeringen för besökande utmed Trädlyckevägen. Lägg tillståndet väl synligt i framrutan på gästens bil.