KONTAKTUPPGIFTER
Vid frågor, kontakta vicevärd Maria.
Tel. 072-5000 100 måndag-torsdag 8-15
E-post: brf.tradlyckan@telia.com    

Vill ni prata med styrelsen? Då hittar ni deras kontaktuppgifter under ► Kontakt, samt på anslagstavlorna i varje trapphus. E-post: brf.tradlyckan@telia.com 

Fastighetsskötseln på området sköts av HSB Göta. De har även felanmälan under dagtid.
Kontaktuppgifter under fliken Medlemsservice

HUSHÅLLSSEL OCH FASTIGHETSEL
Brf Trädlyckan har avtal med Varberg energi gällande hushållsel och fastighetsel.
Föreningen har abonnemanget och du som boende kan inte själv välja elleverantör.

Det är individuell elmätning för varje lägenhet. Elen läses av varje dag och mätarställningen finns under Specifikation på hyres- och avgiftssvierna.
Elförbrukningen räknas 3 månader bakåt (för t.ex hyresperioden okt-dec, så står förbrukningen för juni-aug).

PARKERING PÅ INNEGÅRDARNA
Parkering skall ske så att framkomligheten inte äventyras.
Det är inte tillåtet att parkera inom bostadsområdet på icke markerade platser.
Ingen parkering på gångbanor eller på gräsmattor!

Det är många som renoverar sina lägenheter och anlitar olika hantverkare.
Du som bostadsrättshavare bär ansvaret för att de hantverkare du anlitar parkerar efter Trädlyckans regler.
Bedömer Securitas att reglerna inte följs, så kan det medföra att de tar ut en kontrollavgift.

ATT TÄNKA PÅ VID RENOVERING
Det är många medlemmar som väljer att renovera sin lägenhet och då i synnerhet sitt badrum och det ser vi positivt på i styrelsen om det görs på ett fackmannamässigt sätt som följer gällande normer, med särskilt beaktande när det gäller utförande av nytt tätskikt.
Det är viktigt att en badrumsrenovering genomförs på ett professionellt sätt med godkända produkter.
En certifierad entreprenör ger garanti och papper på att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt.
Tänk på att skriftligen meddela och invänta godkännande från styrelsen/vicevärd, innan renovering påbörjas.
Detta gäller även renovering av kök eller större förändringar i lägenheten.


TIDER FÖR REPARATION/RENOVERING!
Bedömer du att renoveringen kan störa grannarna är det bra att informera dem om detta innan arbetet påbörjas.
Grannar skall inte utsättas för störningar som försämrar deras boendemiljö under tiden som en renovering pågår.
För allas trivsel gäller följande tider för dig som renoverar din lägenhet:
Reparation/renovering får pågå enligt tider nedan:
Måndag – Fredag kl. 07.00 – 19.00
Lördag kl. 09.00 – 17.00
Söndag och helgdag ---------------------

OBS! Undantag för större och längre störande arbeten: t.ex sågning och
bilning (borrning) i betong skall ske dagtid 07.00-16.00 vardagar måndag-fredag

♦ Tänk på att det hörs väldigt tydligt till grannarna, även när ni t.ex lägger eller slipar
golv, slår i betongväggarna, drar möbler över golvet mm.

POSTBOXEN
Klistra inte upp egna lappar på postfacken. Det blir fula märken av tejpen som är svår att få bort. 
Nej tack till reklam-lapp (kontakta vicevärden).
Namnbyte (kontakta fastighetsskötarna på HSB Göta)
Till varje postfack ingår det 3 stycken nycklar. 

BOAPPA
Vi använder en app i föreningen som heter Boappa 2. Den går att ladda ner till mobiltelefon och dator. Det är ett lätt sätt för oss att nå ut till våra medlemmar med information ►Boappa 2

TVÄTTSTUGOR
i varje fastighet finns en eller två tvättstugor med tvättmaskiner, torkskåp, torktumalare och mangel. Våra tvättmaskiner är självdoserande, så man får inte lägga i eget tvätt/sköljmedel i tvättmaskinerna. Varje lägenhet får 7 tvättpass och 1 grovtvättpass i månaden. Tid bokas på bokningstavlan utanför tvättstugan, via webbokning på hemsidan eller via appen Electrolux Vision mobile. Kontakta vicevärd för inloggningsuppgifter till app eller webbokning.
Håll tvättbricka på bokningstavlan när tid är bokad, så öppnas dörren.
Tvättbricka följer lägenheten, annars kvitteras ut hos vicevärd. Självklart så städar alla efter använt tvättpass.
Tack för visad hänsyn!

MILJÖHUS
Det finns 5 miljöhus på området. Din lägenhetsnyckel passar till samtliga. Grovsopor och allt annat som inte har en anvisad plats, skall lämnas på återvinningsstation. Återvinningskort till återvinningsstation kvitteras ut hos vicevärd om det inte redan är utkvitterat och finns och följer lägenheten.

HYRA, BOKA ELLER LÅNA
Det finns en gästlägenhet att hyra, samlingslokal för högst 50 personer, motionslokal, bastu, pingisrum, bord och stolar, borrmaskin, tapetbord mm att hyra, boka eller låna av föreningen. Kontakta vicevärden för frågor.

SECURITAS JOUR

  • Vid akuta fel på kvällar/helger
  • Om ni behöver hjälp med upplåsning (400 kr/gång)
  •  Felparkering (ex står någon annan på din förhyrda parkering)
  • Om ni blir störda och det inte hjälper att säga till de som stör

Uppge HSB brf Trädlyckan i Varberg när ni ringer.
Tel: 010-470 51 50