2021-03-17   OBS!
På grund av elarbete i Panncentralen idag onsdag 17 mars mellan klockan
13.00 - 15.00 kommer tillgången på varmvatten att vara begränsad på området.
Hälsningar styrelsen

2021-02-19  Inlämnande av motioner
Sista dag för att lämna in motioner inför årsstämman är den 28 februari 2021.
1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.
2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Skriv även adress och datum på motionen.
3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman.

Lämnas på Trädlyckans expedition i Panncentralen (mittemot gaveln av Trädlyckevägen 114).

2021-02-18   Bordtennislokalen
Eftersom restriktionerna fortsatt är skärpta pga pandemin, så håller vi stängt i våra lokaler och på så sätt hjälper till att bromsa smittspridningen. Det gäller även bordtennislokalen. Den är nu stängd tillsvidare. Detta eftersom vi inte kan säkerställa hur många personer som är i lokalen samtidigt.

2021-02-03   SYNLIG PARKERINGSTRIANGEL I BILEN FÖR 2021
Till er som hyr en parkering av Brf Trädlyckan:
Vi har sett under en längre tid att ett flertal bilar på de förhyrda parkeringsplatserna saknar en giltig parkeringstriangel på bilen. P-triangeln talar om att ni betalar för platsen.
Alla som hyr en parkering har fått en eller två P-trianglar för år 2021 i ett kuvert som lades i postfacket i december.
Har ni mot förmodan ingen triangel, hör av er till vicevärd Maria.
På uppdrag av föreningen kommer Securitas någon gång under februari att se över att alla bilar på de uthyrda parkeringsplatserna och husvagnsplatserna har en väl synlig P-triangel i bilen.
Securitas kommer att ta ut en kontrollavgift på de fordon där giltig P-triangel saknas.    

2021-02-02
Nu finns det handsprit i alla tvättstugor. Vi har även satt dit ett sopset med långt skaft på borste och skyffel.