CHECKLISTA FÖR NYINFLYTTADE

Kontrollera att alla nycklar till lägenheten finns innan inflyttning.

Till fyrorna ska det finnas 6 nycklar. 3 nycklar till de andra lägenheterna.       
Det kan även ha kopierats extra nycklar.


Kontakta vicevärd Maria för att ta reda på hur många nycklar det finns till lägenheten.
Tel. 072-5000 100 eller e-post: brf.tradlyckan@telia.com 

Information om styrelse, vicevärd, HSB-kontor och fastighetsskötsel finns uppsatta på anslagstavlorna i trapphusen tillsammans med Ordningsregler.

Blandad information sitter uppsatt på informationstavlorna på varje sophus.

Om du vill ställa dig i kö för parkering eller garage, kontakta vicevärd Maria.
Lägenhetsnyckeln passar till samtliga sophus och bilgrindar. Öppna grinden, kör in bilen, stäng grinden och tag sedan ur nyckeln. Nyckeln går inte att få ut i öppet läge.
Viktig information från bostadsrättsföreningen delas alltid ut och läggs i postfacken.

T.ex om vi behöver komma in i lägenheten vid en besiktning eller om det sker någon större renovering på området som är av betydelse.

Lägenhetsnumret sitter på din lägenhetsdörr. Det numret använder du vid kontakt med bostadsrättsföreningen, HSB och fastighetsskötare.

Nr 1-322.
Det finns 322 lägenheter på Trädlyckan.
------------------------------------------------------------------------------
Lantmäteriets nummer används vid adressändring, rotavdrag och i kontakt med Skattemyndigheten.
Detta nummer hittar du på anslagstavlan i ditt trapphus.

Läs och sätt dig in i föreningens stadgar.