PARKERING, GARAGE OCH MOPEDPLATSER

Separat kö till samtliga objekt. När det gäller parkeringsplatser så har föreningen två köer :

  • en kö för dem som vill ha en parkering
  • en kö för dem som vill byta parkering 
Parkerings- och garageplats följer inte automatiskt med en lägenhet som säljs. 


Avgifterna gäller fr.o.m 2023-01-01

Kontakta ► vicevärden för intresse att hyra, ställa er i kö eller säga upp parkering/garage.
Telefon: 072 5000 100 e-post: brf.tradlyckan@telia.com 

OBS! Föreningen hyr endast ut parkering och garage till boende på Trädlyckan.

För att på sikt kunna jobba bort kön på parkeringsplatser togs beslut på styrelsemötet den 17 augusti 2021 att nyinflyttade medlemmar ska kunna få hyra max en plats på parkering eller i garage per lägenhet (i mån av lediga platser).
Det kommer inte längre vara möjligt för medlemmar att hyra ytterligare plats om man redan hyr en parkering/garageplats.


På området finns 208 parkeringsplatser varav 17 är elbilsplatser och 128 garageplatser = 336 platser
Det finns 322 lägenheter på Trädlyckan.

HYRA PARKERING

Det finns 208 st parkeringsplatser på området att hyra.
Kostnad: 160 kr/mån

Det skall sitta/ligga en synlig parkeringstriangel i framrutan på bilen, som ni får av vicevärden samtidigt som ni får tillgång till er bilplats. Den talar om att ni betalar för er bilplats.

HYRA ELBILSPARKERING

Föreningen har 18 st laddningspunkter på 22 kW från ChargeNode varav 1 plats är besökandeparkering. 
Kostnad för laddplats: 160 kr/mån. Elpris: för närvarande är priset 4 kr kWh. Eftersom vi har ett avtal med rörligt pris kommer elkostnaden för laddning att variera månad för månad. Betalning för genomförd laddning sker i efterskott den 28:e i månaden. Fakturan kommer separat från företaget.
www.chargenode.eu/ladda  

HYRA HUSVAGN/HUSBILSPARKERING

Det finns 6 st husvagn/husbilsplatser att hyra på området.
Kostnad: 210 kr/mån

HYRA GARAGE

 Det finns 130 st garageplatser fördelade enligt följande:

  • 26 st platser i de "nya" enkelgaragen. Kostnad: 620 kr/mån
  • 4 äldre enkelgarage med 48 platser. Kostnad: 340 kr/mån
  • 7 gemensamhetsgarage med 54 platser: Gega 1-5 (nyrenoverade) Kostnad: 510 kr/mån.                                                                                             Gega 6-7 Kostnad: 390 kr/mån                    
  • 1 plats för 3 st MC i gemensamhetsgarage. Kostnad: 130 kr/mån
  • 1 plats för 2 st MC i gemensamhetsgarage (nyrenoverade). Kostnad 260 kr/mån

Det är inte tillåtet att hyra ut, låna ut eller byta garaget man hyr till annan person!

OBS! Det är förbjudet att ladda elhybridbilar och elbilar i garagen med tanke på risken för överbelastning av kablarna och därmed överhettning och brand.

MOPEDPLATS

Det finns förvaring för mopeder att hyra. Kostnad 130 kr/mån