PARKERING, GARAGE OCH MOPEDPLATSER

Separat kö till samtliga objekt.
Avgifterna gäller fr.o.m 2021-01-01
Kontakta ► vicevärden för intresse att hyra, ställa er i kö eller säga upp parkering/garage.
Telefon: 072 5000 100 mån-tors 8-14, fredag 8-12

OBS! Föreningen hyr endast ut parkering och garage till boende på Trädlyckan.

Enligt styrelsebeslut den 17 augusti 2021 gäller 1 st parkeringsplats eller 1 st garageplats per lägenhet.

Nyinflyttade kan erbjudas antingen 1 st parkeringsplats eller 1 st garageplats (i mån av lediga platser).
Om man som boende på Trädlyckan redan hyr parkering och garage kommer ni att få behålla dessa (om inte annat beslut tas i framtiden), men ni kommer inte att kunna erbjudas fler platser i nuläget. 


På området finns 208 parkeringsplatser varav 18 är elbilsplatser och 130 garageplatser = 338 platser
Det finns 322 lägenheter på Trädlyckan
Kvar finns 16 platser. Separat kösystem för dessa i framtiden.

Hyra parkeringsplats

Det finns 209 st parkeringsplatser på området att hyra.
Kostnad: 105 kr/mån

Det skall sitta en synlig parkeringstriangel i framrutan på bilen, som ni får av vicevärden samtidigt som ni får tillgång till er bilplats. Den talar om att ni betalar för er bilplats.

Hyra elbilsparkering

Föreningen har 18 st laddningspunkter på 22kW från ChargeNode. 
Kostnad: 105 kr/mån för laddplatsen + fn. 2,75 kr/kWh inkl moms. Betalning för genomförd laddning sker i efterskott den 28:e i månaden. Fakturan kommer separat från företaget.
www.chargenode.eu/ladda  

Hyra husvagn/husbilsparkering

Det finns 6 st husvagn/husbilsplatser att hyra på området.
Kostnad: 155 kr/mån

Hyra garage

 Det finns 130 st garageplatser fördelade enligt följande:

  • 4 enkelgarage med 48 platser. Kostnad: 325 kr/mån
  • 7 gemensamhetsgarage med 56 platser: Gega 1-5 (nyrenoverade) Kostnad: 490 kr/mån.                                                                                                          Gega 6-7 Kostnad: 370 kr/mån                    
  • 3 st MC-platser i gemensamhetsgarage. Kostnad: 125 kr/mån
  • 2 st MC-platser i gemensamhetsgarage (nyrenoverade). Kostnad 245 kr/mån
  • 26 st platser i de "nya" enkelgaragen. Kostnad: 590 kr/mån

Det är inte tillåtet att hyra ut, låna ut eller byta garaget man hyr till annan person!

OBS! Det är förbjudet att ladda elhybridbilar och elbilar i garagen med tanke på risken för överbelastning av kablarna och därmed överhettning och brand.

Mopedplatser

Det finns även förvaring för mopeder att hyra. Kostnad 125 kr/mån

Besöksparkeringar

På området finns 28 besöksparkeringar:
19 st 10-timmar, 7 st 5-timmar och 
2 st 3-timmarsparkeringar.
P-skiva gäller på samtliga besöksparkeringar.

Föreningen har ett avtal med Securitas där parkeringsövervakning ingår.

  • Det är inte tillåtet för Trädlyckans boende att parkera på besöksparkeringarna, då dessa ska vara tillgängliga för besökare.
  • Det finns 1 plats på besöksparkering utmed Trädlyckevägen där man som boende får parkera 1 timma för snabba ärenden till lägenheten.

Bedömer Securitas att reglerna inte följs, så kan det medföra att de tar ut en kontrollavgift.