BESÖKSPARKERINGAR

På området finns 27 besöksparkeringar:
19 st 10-timmar
5 st 5-timmar
2 st 3-timmar
1 st 4-timmars elbilsparkering. 
P-skiva gäller på samtliga besöksparkeringar.

Föreningen har ett avtal med Securitas där parkeringsövervakning ingår.

  • Besöksparkeringarna är endast till för besökande och inte för boende på brf Trädlyckan.
  • Det finns 1 plats på besöksparkering utmed Trädlyckevägen (10-timmarsparkering) där man som boende får parkera 1 timma för snabba ärenden till lägenheten.

Bedömer Securitas att reglerna inte följs, så kan det medföra att de tar ut en kontrollavgift.

  • Ska ni ha gäster och vill att de ska kunna använda besöksparkeringen längre än
    10 timmar, kontakta vicevärd Maria. Då kan hon skriva ut ett parkeringstillstånd som gäller i max 72 timmar för specifikt datum och på 10-timmarsparkeringen för besökande utmed Trädlyckevägen. Lägg tillståndet väl synligt i framrutan på gästens bil.