PÅGÅENDE OCH FRAMTIDA PROJEKT

  • ELBILSLADDNING
Arbetet med att gräva ner och installera 18 st laddstolpar för elbilsladdning pågår.

Fasadrenovering pågår. Läs mer här ►

  • GARAGE
De tre första garagen (Gega 1-5) är renoverade (2016). Efter hand kommer även de andra garagen att ses över, men i nuläget finns inga planer på renovering inom de närmsta åren.