PÅGÅENDE OCH FRAMTIDA PROJEKT

  • INNERGÅRDAR 

Markarbete mellan hus A och B påbörjas preliminärt i mitten av september 2021. Alla tre innegårdarna skall göras om och först ut är A-gården (Trädlyckevägen 48-74). Till våren fortsätter arbetet mellan hus C och D.
Det är NTs Mark & Fastighetsservice AB och Djupdahls Skog & Trädgård som utför arbetet.

  • FASADRENOVERING

Arbete pågår. Läs mer här ►

  • GARAGE
De tre första garagen (Gega 1-5) är renoverade (2016). Efter hand kommer även de andra garagen att ses över, men i nuläget finns inga planer på renovering inom de närmsta åren.