PÅGÅENDE OCH FRAMTIDA PROJEKT

  • ELBILSLADDNING
Nu är laddbilsplatserna klara för att tas i bruk. Föreningen har 18 st laddningspunkter på 22kW från ChargeNode. 
Kostnad: 105 kr/mån för laddplatsen + fn. 2,75 kr/kWh inkl moms. Betalning för genomförd laddning sker i efterskott den 28:e i månaden. Fakturan kommer separat från företaget.
www.chargenode.eu/ladda  

Fasadrenovering pågår. Läs mer här ►

  • GARAGE
De tre första garagen (Gega 1-5) är renoverade (2016). Efter hand kommer även de andra garagen att ses över, men i nuläget finns inga planer på renovering inom de närmsta åren.