Pågående och framtida projekt

  • INNERGÅRDAR 

På A och B-gården ska det planteras växter och buskar, samt färdigställa platsen på gaveln vid 62:an. Markarbetet mellan hus C och D kommer att påbörjas under våren 2022. 

Det är NTs Mark & Fastighetsservice AB och Djupdahls Skog & Trädgård som utför arbetet.

  • GARAGE
De tre första garagen (Gega 1-5) är renoverade (2016). Efter hand kommer även de andra garagen att ses över, men i nuläget finns inga planer på renovering inom de närmsta åren.