Pågående och framtida projekt

  • INNERGÅRDAR 

Markarbetet mellan hus E och F pågår. Växter planteras till våren 2023.

Markarbetet framför G-huset blir först till våren 2023.

Det är NTs Mark & Fastighetsservice AB och Djupdahls Skog & Trädgård som utför arbetet.

  • GARAGE
De tre första garagen (Gega 1-5) är renoverade (2016). Efter hand kommer även de andra garagen att ses över, men i nuläget finns inga planer på renovering inom de närmsta åren.