Fasadrenovering tidsplan

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS G:

 • Röjning och flytt av buskar, samt markarbete börjar vecka 33 2020. Detta för framtida montering av byggnadsställning.
 • Byggställningar börjar byggas vecka 36. 
 • Vecka 38 börjar man att riva teglet.
 • Därefter kommer isolering att monteras mot fasaden.
 • Sedan är det dags för murning.
 • Plåtarbete och nya fasadskivor under fönster sätts upp.
 • Rivning av byggställning påbörjas v. 3 2021.
 • Preliminärt i mitten av april börjar man gräva för entrépartier. Sedan grävs fundament ner och gjuts. Framkomligheten kommer då att vara något begränsad vid entréerna. En landgång ställs framför varje entré.

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS F:

 • Röjning och flytt av buskar, samt markarbete påbörjas vecka 34 2020. Detta för framtida montering av byggnadsställningar.
 • Byggställningar börjar monteras på hus F vecka 7 2021.
 • Rivning av tegel påbörjas vecka 11.
 • Murningen blir klar till vecka 28, sedan fortsätter arbetet med fasadskivor, plåt osv efter semestern. 
 • Rivning av byggställning påbörjas preliminärt i slutet av augusti - början på semptember.
 • Vecka 38 är det planerat markarbete vid entréerna framför hus F.

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS E:

 • Röjning och flytt av buskar, samt markarbete börjar vecka 33 2020. Detta för framtida montering av byggnadsställningar. 
 • I januari 2021 börjar man bygga ställningar runt hus E.
 • Rivning av teglet påbörjas preliminärt vecka 8.
 • Därefter monteras isolering mot fasaden.
 • Sedan är det dags för murning.
 • Plåtarbete runt fönster pågår under våren.
 • Rivning av byggställning påbörjas preliminärt vecka 28.
 • Vecka 32 är det planerat markarbete vid entréerna framför hus E.
 • Arbetet med att sätta skivor på sockel samt diverse plåtarbete pågår.
 • Entrépartier byggs.

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS D:

 • Röjning och flytt av buskar, samt markarbete är utfört under april 2020 för framtida montering av byggnadsställningar.
 •  Ställning börjar byggas under sommaren.
 •  Vecka 32 påbörjas borttagning av plåt och sedan börjar man riva teglet.
 • Murning har påbörjats efter semestern.
 • Plåtarbete runt fönster pågår under hösten.
 • Preliminärt påbörjas rivningen av byggställningarna i slutet av vecka 48.
 • V. 1 och framåt sätts nya entrépartier upp. Fundament grävs ner och gjuts. Framkomligheten är något begränsad vid entréerna på hus C och D (Trädlyckevägen 76-114) under tiden arbetet pågår. En landgång ställs framför varje entré.

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS C:

 • Röjning och flytt av buskar, samt markarbete är utfört under april 2020 för framtida montering  av byggnadsställningar. 
 •  Vecka 22 börjar ställning att byggas runt huset.
 • Vecka 23 påbörjas borttagning av plåt och sedan börjar man riva teglet. Detta pågår under 4-5 veckor. 
 • Därefter kommer isolering att monteras på fasaden.
 • Monteringer av ställning pågår under sommaren.
 • Vecka 31 börjar man ta ner teglet mellan Trädlyckevägen 82-88
 • Efter semestern fortsätter murarna att sätta tegel på resten av huset.
 • Plåtarbete runt fönster pågår under hösten.
 • V. 45 börjar man riva byggställningen.
 • V. 1 och framåt sätts nya entrépartier upp. Fundament grävs ner och gjuts. Framkomligheten är något begränsad vid entréerna på hus C och D (Trädlyckevägen 76-114) under tiden arbetet pågår. En landgång ställs framför varje entré.

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS B:

 • Vecka 14 börjar byggnation av ställning runt hus B.
 • Rabatter grävs bort.
 • Rivningsarbete av skivor och tegel påbörjas i april och pågår i ca 2-3 veckor.
 • Därefter kommer isolering att monteras mot fasaden.
 • Sedan är det dags för murning.
 •  Vecka 25 ska hus B vara färdigmurat.
 •  Plåtslagarna jobbar hela sommaren.
 • Ställningen plockas sedan ner och byggs upp på hus D under sommaren.
 • Resterande arbete med huset fortsätter till hösten, skivor på sockeln och plåtarbete runt fönster. 
 • Nya entrépartier ska sättas upp och då kommer fundament att grävas ner och gjutas. Därför kommer framkomligheten att vara något begränsad vid entréerna på hus A och B (Trädlyckevägen 48-74) under veckorna 45-47. En landgång byggs framför varje entré.
 • Vindskivor till entrépartier börjar sättas upp i januari på hus A och B.
TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS A:
 • Projektet påbörjas vecka 4 2020 på Trädlyckevägen 48-60 (hus A).
 • Röjning och flytt av buskar och markarbete.
 • Byggnation av ställning runt hus A.
 • Vecka 8 börjar man riva teglet. Det pågår ca 4-5 veckor.
 • Därefter monteras isolering på fasaden.
 • I början av april är det dags att börja mura ny tegelfasad. Det pågår ca 8-10 veckor.
 • Efter att det är klart, så kommer plåtslagaren och monterar nya fönsterbleck.
 • Därefter blir det nya fasadskivor under fönstren.
 • Vecka 23 börjar man så sakteliga att riva ställningarna.
 • I början av juli så är det en ny fasad på A-huset.
 • Resterande arbete med huset fortsätter till hösten, skivor på sockeln och plåtarbete runt fönster.
 • V.34 har man börjat med entrén på Trädlyckevägen 48.
  Under hösten fortsätter man att montera upp resten av entréerna.
 • Nya entrépartier ska sättas upp och då kommer fundament att grävas ner och gjutas. Därför kommer framkomligheten att vara något begränsad vid entréerna på hus A och B (Trädlyckevägen 48-74) under veckorna 45-47. En landgång byggs framför varje entré.
 • Vindskivor till entrépartier börjar sättas upp i januari på hus A och B.

SK Bygg AB är huvudentreprenör.