BADRUMSRENOVERING

VIKTIGT ATT VETA VID BADRUMSRENOVERING

Det är många medlemmar som väljer att renovera om sitt badrum och det ser vi positivt på i styrelsen om det görs på ett fackmannamässigt sätt som följer gällande normer, med särskilt beaktande när det gäller utförande av nytt tätskikt.

Det är viktigt att en badrumsrenovering genomförs på ett professionellt sätt med godkända produkter.
En certifierad entreprenör ger garanti och papper på att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt.

Om Ni ska renovera Ert badrum måste Ni se till att en ny golvbrunn installeras.
(skall utföras av auktoriserad firma).

Föreningen ger ett bidrag (flytt och byte av golvbrunn) med max 9 200 kr inkl moms. Då ingår en s.k stepkoppling som behövs efter att rörinfodringen är gjord. (För 1:orna blir bidraget 1500 kronor inkl moms).

Det är viktigt att den hantverkare som gör golvbrunnen, även ser till att eventuell genomföring genom bjälklaget blir brandsäker. Detta gäller första våning.

  • Det är inte tillåtet att installera vattenburen golvvärme.
  • Vill man ersätta elementet med en handdukstork, så går det bra och den kopplas då på systemet.
  • Det måste framgå på fakturan att arbetet gäller golvbrunnen och skall specificeras med kostnaden för golvbrunnen. Flytt och byte av golvbrunn (material + arbete = summa). När fakturan är betald, kontakta vicevärden, så att Ni kan få ert bidrag.

Tänk på att skriftligen meddela (blanketten nedan i PDF Tillstånd till förändring av lägenhet) och invänta godkännande från styrelse/vicevärd, innan renovering påbörjas.
Detta gäller också vid renovering av kök eller större förändringar i lägenheten.
Välkommen att kontakta styrelse/vicevärd för mer information.