KÖKSRENOVERING

VIKTIGT ATT VETA VID BYTE AV KÖKSFLÄKT OCH RENOVERING AV KÖK 

Information köksfläktar (spiskåpor med spjäll):
 
Husen är utrustade med så kallad frånluftsventilation. För att skapa cirkulation sitter det fläktar på taket som ”suger ut luft” ur lägenheterna samtidigt som ny frisk luft strömmar in via vädringsfönster och spaltventiler.
 
Detta system med frånluftsfläktar på taket gör att endast spiskåpor med spjäll får användas.
Spiskåpor med inbyggd fläkt får på inga villkor anslutas till husets ventilation eftersom de skulle trycka in stekos i de andra lägenheterna som är anslutna till samma frånluftsfläkt.
 
Det finns en typ av spisfläkt med kolfilter som kan användas, där luften filtreras genom ett kolfilter innan den blåses ut i köket igen. Observera dock att denna typ av fläkt inte ansluts till husets ventilation utan fungerar som en ren cirkulationsfläkt.
 
Ventilationsdonet måste då istället förses med ett godkänt frånluftsdon (i metall) som är tillgängligt för mätning, rengöring och justering.
 
Tänk på att skriftligen meddela (blanketten: Tillstånd till förändring i lägenhet) och invänta godkännande från styrelse/vicevärd, innan renovering påbörjas.
 
Detta gäller också vid renovering av badrum eller större förändringar i lägenheten.