TIDER FÖR RENOVERING

Det är många medlemmar som väljer att renovera sin lägenhet och då i synnerhet sitt badrum och det ser vi positivt på i styrelsen om det görs på ett fackmannamässigt sätt som följer gällande normer, med särskilt beaktande när det gäller utförande av nytt tätskikt. Det är viktigt att en badrumsrenovering genomförs på ett professionellt sätt med godkända produkter. En certifierad entreprenör ger garanti och papper på att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt. 
 
Tänk på att skriftligen meddela och invänta godkännande från styrelsen/vicevärd, innan renovering påbörjas. Detta gäller även renovering av kök eller större förändringar i lägenheten.
 
Informera grannarna och håll rent och snyggt
Vid renovering kan det bli ganska stökigt. Du som bostadsrättshavare ansvarar för att material och dylikt forslas bort från området och att trapphusen hålls rena från byggdamm med mera.
Det är alltid bra att informera dina grannar om renoveringen och hur lång tid den kommer att hålla på.
Sätt upp ett anslag i trapphuset med namn och telefonnummer när det är dags att börja renovera.
Dessa anslag kan fås av vicevärd Maria.

Vid större och längre störande arbeten som t.ex badrum/köksrenovering där det måste borras och bilas i betongen, får arbetet endast ske under dagtid 07.00-18.00 vardagar måndag-fredag!
 
För andra mindre arbeten, så gäller dessa tider:
 
Måndag – fredag kl. 7-19
Lördag kl. 9-17
Söndag och helgdag = tyst och lugnt
 
Borra i betongväggar sena kvällar och helger uppskattas inte utav dina grannar.
 
Tänk på att när ni t.ex lägger eller slippar golv, slår i betongväggarna, drar möbler över golvet, så hörs det väldigt tydligt och mer än man tror hos grannarna.
 
 
Enligt Stadgar för HSB Brf Trädlyckan i Varberg §42:
 
När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.
 
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första mening, skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör
”.