SOPHUS

Det finns 5 styck sophus på området. Din lägenhetsnyckel passar till samtliga.
På långsidan finns en lucka där du slänger brännbara hushållssopor och en lucka för matavfall.
Inne i sophuset har vi källsorteringskärl. Ovanför varje kärl sitter en skylt som visar vad som får slängas där.

♦ När det gäller pappersförpackningar, så ber vi er att tömma ut ev. frigolit (lägg i kärlet för plast), trampa och vik ihop pappersförpackningarna, så tar det mycket mindre plats.


♦ Stora wellpappkartonger och grovsopor lämnas på återvinningscentral. Observera att det åligger dig som boende att transportera bort ditt grovavfall till en återvinningscentral.

♦ Fr.o.m 1 april 2015 samlar vi in matavfall. Skulle plasthållaren gå sönder eller om ni inte har fått någon, kontakta vicevärden. Plasthållaren går att diska i diskmaskinen.

♦ När ni slänger ert matavfall i kärlet för matavfall, så skall ni inte lägga papperspåsarna i en plastpåse.
Då har vi tappat hela vitsen med komposteringen och miljöaspekten.
Plastpåsar är EJ komposterbara och får aldrig läggas i matavfallskärlet.
Ta hellre dubbla papperspåsar, så slipper det bli blött och gå igenom påsarna.

Matavfallspåsar finns att hämta vid tvättstugorna på Trädlyckevägen 62, 102, 128 samt i barnvagnsrummet på 98:an.


För allas trevnad, så hjälps vi åt att hålla snyggt och rent i sophusen och följa anvisningarna.

På sidan ► Sortering av sopor, så ser du vad, hur och var du kan slänga soporna.