ÅTERVINNINGSKORT VIVAB

Från och med 18 november 2018 behöver du som bor i Varbergs kommun ett återvinningskort när du besöker VIVAB:s återvinningscentraler.
Adress:
Holmagärde

Blästergatan 7

Ni kvitterar ut ert kort hos Trädlyckans vicevärd.

Detta kort följer lägenheten och är en värdehandling.
Om ni tappar ert kort, så anmäler ni det till vicevärden. Ett nytt kort kostar 125 kr och bekostas av bostadsrättshavaren.
Man har åtta (8) fria besök per år när man bor i bostadsrätt.
Kortet laddas automatiskt med nya besök vid årsskiftet. Har man förbrukat sina åtta besök, så kan man fortsättningsvis besöka återvinningscentralen, men då mot en avgift som för närvarande är på 250 kr.

För att säkerställa korrekt sortering i containrarna på återvinningscentralen, så tar de endast emot brännbart avfall i genomskinliga säckar.

På återvinningscentralerna kan privatpersoner lämna vitvaror, återbruk, farligt avfall och elektronik utan att dra sitt kort.

Läs mer på VIVAB:s hemsida www.vivab.info/extra-meny/vanliga-fragor/pa-atervinningscentralen/atervinningskort/atervinningskort