MATAVFALLSPÅSAR
Matavfallspåsarna finns att hämta utanför tvättstugorna på följande adresser:
Trädlyckevägen 62, 102, 128 samt i barnvagnsrummet på 98:an.