I denna lucka skall enbart de bruna papperspåsarna slängas