DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN

2023:
Tisdag 19 december

MOTIONER

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast den
28 februari 2024.

ÅRSMÖTE

Varje år hålls en föreningsstämma/årsmöte där du har möjlighet att ta del av och påverka verksamheten. Vid årsmötet väljs styrelse för föreningen. Det är därför viktigt att du kommer till årsmötet.
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast den 28 februari.
Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen.
Skriv ett brev och lämna detta hos Trädlyckans expedition i Panncentralen.
Det går också bra att skicka e-post till föreningen, brf.tradlyckan@telia.com 

Vad är en motion och hur ska en motion utformas?
Alla medlemmar har rätt att lämna motion till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder och förändringar inom föreningen.

Så här skriver du en motion

1) Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2) Skriv vad ärendet handlar om.
3) Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
4) Skriv under dokumentet med ditt namn, adress och datum.
5) Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.