DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN

Styrelsemöten 2021:
torsdag 14 oktober
onsdag 10 november (budgetmöte)
 

MOTIONER

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast den 28/2-2022

ÅRSMÖTE

Vad är en motion och hur ska en motion utformas?
Alla medlemmar har rätt att lämna motion till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder och förändringar inom föreningen.
Det finns inga strikta regler för vad man kan motionera om. 
Hur man skriver är upp till var och en, men det finns dock några regler:

1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.

2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Skriv även adress och datum på motionen.

3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman, senast den sista februari.