FÖRENINGENS MÅNADSBLAD 2010

December Trädlyckans julblad 2010

♦ Nu är utdelningen till postboxarna igång. Vi hoppas att det skall fungera bra för oss alla.
♦ Hyran kommer att höjas med 4 % 1 januari 2011 pga ökade kostnader för fjärrvärmen och att det är aviserats ökade taxor för vatten och sophämtning.
♦ Den 6:e maj hade vi öppet hus i vår nya motionslokal och intresset var enormt. Det kändes roligt för oss i styrelsen att kunna göra något för alla medlemmar.
♦ Glöm inte bort att läsa på våra informationstavlor som sitter på varje sophus när ni slänger era sopor eller tar en promenad. Där sätter vi upp information om det som händer på området och telefonnummer dit ni kan vända er i olika sammanhang.
♦ För att göra det lite tillgängligare för våra medlemmar, så har styrelsen tagit över uthyrningen av samlingslokalen, samt nycklarna till motionslokalen. 
♦ Vi har fått lite ljusare och trevligare på våra innegårdar under hösten nu när cykelskjulen har blivit belysta.
♦ En liten känga riktad till en del av våra medlemmar är att sophanteringen och det som slängs i våra sophus är under all kritik. Det är allas skyldighet och ansvar att se till att vårt område hålls snyggt och rent och att ta reda på vilka ordningsregler vi har på Trädlyckan. Information om vad som får slängas eller inte sitter både inne i sophusen och på informationstavlorna.
♦ Även tvättstugorna verkar många strunta i att städa. Har man använt tvättstugan, så skall man självklart göra i ordning efter sig. Det är inte meningen att våra städerskor och fastighetsskötare ska städa upp efter er.
♦ Vi vill tacka onsdagskommittén för deras stora engagemang under året med onsdagsträffarna, bussresan till Hönö i somras och julmarknaden den 11 december. Det har varit mycket uppskattat av våra medlemmar.
♦ Styrelsen vill även tacka Bertil Karlsson som håller reda på våra flaggdagar och sköter detta med den äran.
♦ Nu närmar vi oss snart nyåret och då vill vi göra er uppmärksamma på att enligt kommunens ordningsstadgar är det förbjudet att använda smällare och fyrverkeripjäser inom tätbebyggt område.
 
Vi önskar alla våra medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!                       

November
♦ Styrelsen beslöt att ta fram några förslag till gräsytan mellan D och E-husen (mellan lekplatsen och de nya garagen). Någon typ av grillplats och en annan plats där man t.ex kan sitta och fika.
 
♦ Den sedvanliga julmarknaden på Trädlyckan infaller i år lördagen den 11 december vid grillplatsen mellan hus B och C. Information om tiden sätts upp i december.
 
♦ Vi har slutit ett 3-årsavtal med Varberg Energi om vår el som börjar gälla fr.o.m den 1 december.
Totalpriset blir: 1,30 kr/kwh
Inkl. abonnemang, nätavgift, skatt och moms.
 
♦ Det kommer att sättas upp rörelsevakter i alla cykelkällarna. Dels för att spara energi och dels för att lamporna inte släcks efter besök i dessa utrymmen.
Arbetet kommer igång i början av 2011.

Oktober
♦ Postboxarna är nu uppmonterade. Det fattas lite tilläggsjobb som kommer att utföras under de närmaste veckorna. Innan postboxarna tas i bruk måste vi sätta dit alla namn och dela ut nycklar till var och en. Detta kommer att ta lite tid. Information om när postboxarna tas i bruk kommer att delas ut till alla medlemmar. Ni kommer även att få information från posten.
 
♦ Tyvärr så har vi upptäckt att det är folk som röker i cykelkällare och barnvagnsrum i A-huset och i G-huset. Vi har känt röklukt och hittat fimpar lite överallt.
Det är absolut förbjudet att röka i både källare och  trapphus!
Med tanke på de bränder vi tidigare har haft ber vi er som ser något, att ni meddelar styrelsen detta.

♦ Det förkommer även en del sabotage på cyklar, så håll uppsikt i cykelkällarna.

September
♦ Efter mångas önskemål har vi beslutat att matkällarna kommer att finnas kvar och vi kommer inte att ta ut någon avgift för dessa. Däremot vidhåller vi att matkällarna skall rensas ut från det som inte har något med mat att göra innan den 31 december. Det är en matkällare och inget extraförråd.

♦ Ett annat önskemål från er medlemmar är ett löpband till vår motionslokal. Löpbandet finns nu uppställt och klart för användning.

♦ Det kommer inte att sättas ut någon vagn för grovsopor. Kostnaderna blir alldeles för höga. Privatpersoner får numera slänga gratis på återvinningsstationen. Är det någon som behöver hjälp med att slänga grovsopor - kontakta vaktmästarna, så  hjälper dem er mot en avgift.
Ring 077-123 90 90. Man kan också gå ihop med några grannar och dela på kostnaden.

♦ Under hösten/vintern kommer postboxar att sättas upp i varje trappuppgång.
Information kommer att delas ut till alla medlemmar.
Pga för tröga brevinkast hotade posten med att inte dela ut post om detta inte blev åtgärdat. Kostnaden för att rätta till brevinkasten skulle bli ca 80 000 – 100 000:-, så istället beslöt styrelsen att det var värt att sätta in postboxar.

♦ Styrelsen har tagit över uthyrning av nycklar till samlingslokalen och till motionslokalen.

Augusti
♦ Det stora trädet vid tennisplanen skall tas bort, men vi kommer att plantera ett nytt, fint träd och göra om lite i planteringen runt omkring.

♦ Lördagen den 25 september kommer vi att anordna en loppis på Trädlyckan. Mer information om detta kommer inom kort.

♦ Efter genomgång av matkällarna upptäckte vi att bara ett fåtal används som matkällare, resterande är uppsamlingsplats. Styrelsen har därför beslutat att matkällarna skall försvinna fr.o.m den 31 dec 2010 och göras om till förråd som medlemmarna kan ställa sig i kö för att hyra. Information kommer att gå ut till samtliga medlemmar under hösten.

♦ Vi har fått in några skrivelser från boende om lösspringande katter. Ni som har katter kan väl se till att de inte springer ute vind för våg och gör sina behov på området. Vi har även fått påpekat att tvättstugorna inte städas efter användning. Var vänlig och håll rent för allas trevnad.

♦ Under sommaren har vi fått installerat nya fläktar på våra tak, detta för att vi ska få bättre luftflöden i lägenheterna. Det har dock visat sig att det finns beläggningar av damm och fett i ventilationskanalerna och för att få bukt med detta, så måste kanalerna sotas.

♦ Till mångas glädje ska vi nu sätta upp belysning i våra cykelskjul. Arbetet är påbörjat. Vi kommer även att prova en annan typ av lampor i lyktstolpsarmaturerna på A och B- gården för att se om belysningen blir bättre. Faller detta väl ut, så byter vi ut lampor på samtliga armaturer.