FÖRENINGENS MÅNADSBLAD 2011

December Trädlyckans julblad 2011
2011 blev ett intensivt år med många projekt.

♦ En jättefin grillplats mellan D och E blev klar.

♦ Vi är precis färdiga med utbytet av ett nytt låssystem, vilket gjorde att vi nu kan ha låst mellan 21.00 - 07.00.

♦ Sotaren var här och sotade och justerade ventilationen.

♦ Alla badrum har under året blivit besiktigade. För att spara energi har vi, i samband med takomläggningen, beslutat göra en tilläggsisolering.  

♦ Från och med den 1 januari 2012 kommer vi att höja avgiften med 3 % pga ökade renoveringskostnader och en förstärkning av den yttre fonden.

♦ Styrelsen vill passa på att ge ett stort tack till alla våra medlemmar för att ni lämnade tillbaka era gamla nycklar. Stena metall tog emot våra nycklar och garagecylindrar. Vågen visade på 61 kg. Mässingspriset ligger på 16 kr/kg. Tillsammans fick vi ihop nästan 1000 kr som vi kommer att skänka till Almers hus.

♦ Ett stort tack till Bertil Karlsson som under många år har skött flaggningen på Trädlyckan. Nästa år kommer Securitas att ta över.

♦ Styrelsen vill även passa på att tacka våra två eldsjälar, Valborg och Ingalill för allt det arbete de lägger ner på onsdagsträffarna, bussresan och julmarknaden år efter år till allas glädje.

♦ P-platstrianglarna, som i år är gula till färgen, delas ut i postboxarna mellan jul och nyår till er som hyr en p-plats. Glöm inte att triangeln ska sitta synligt i rutan. 
 
God Jul och Gott Nytt År!

November
♦ Det finns fortfarande ett antal lediga parkeringsplatser att hyra på vårt område. Ta kontakt med HSB-kontoret på Engelbrektsgatan.
 
♦ Under vecka 48 kommer alla cylindrar att vara utbytta på området . Ni har fortfarande denna veckan på er att lämna in era gamla nycklar.
 
♦ Som ni säkert har uppmärksammat, så renoveras taken på hus A, B och C. Under nästa år kommer vi att fortsätta renovera hus D,E, F och G.
 
♦ Vi uppskattar att ni medlemmar har lite koll på vad som händer på området och ringer felanmälan när ni upptäcker något som inte stämmer. Speciellt nu när det blåste så i helgen.

Oktober
♦ Släpp inte in någon obehörig i lägenheten.
Några av våra medlemmar har haft besök av en man som sa sig komma från NCC och som skulle mäta strömmen. Den personen skall ni inte släppa in. Styrelsen och fastighetsskötarna lägger alltid en lapp i postboxen till alla medlemmar när vi vill komma in i lägenheten och utföra något arbete eller så ringer vi innan vi kommer.
 
♦ Eftersom det har kommit så mycket barn till Trädlyckan, så har styrelsen beslutat att förnya lekplatserna till våren 2012.
 
♦ Vecka 45 kommer vi att samla in alla gamla nycklar. Mer information om detta kommer att delas ut till alla medlemmar.

Augusti
♦ Flaggning
Bertil Karlsson som, med den äran, skött flaggningen på området under många år, har aviserat att han vill sluta med detta uppdrag. Finns det någon eller några medlemmar på området som vill åta sig detta?  Kontakta i så fall någon i styrelsen.
 
♦ Bordtennislokalen
Under hösten kommer bordtennislokalen, Trädlyckev. 56, att få en ”ansiktslyftning”.  Väggarna kommer att målas och ett ljuddämpande tak kommer att sättas upp. Nyckel till bordtennislokalen kan fås till en depositionskostnad av 100: -
 
♦ Låsbyte
Utbyte av låscylindrar i våra lägenhetsdörrar pågår för fullt. Alla får i god tid information om när nycklarna delas ut och när låsbytet kommer att ske.
 
♦ Rörelsevakter i tvättstugor
Rörelsevakter kommer att installeras i alla tvättstugor eftersom många glömmer att släcka ljuset efter sig. När dessa är uppmonterade tänds ljuset automatiskt när ni går in i lokalen och släcks när ni går ut.
 

Juni
♦ Den 1 juli har vi bytt ut alla låscylindrar i G-huset och även satt in kortläsare med plastbrickor till bastun och till motionslokalen.

♦ Entrédörrarna i G-huset kommer att vara låsta nattetid 21.00 – 07.00.

♦ Under hösten kommer arbetet med att byta ut resten av låscylindrarna på området att fortsätta. Vi kommer i god tid att dela ut information till alla medlemmar om datum och tid.

♦ I början på augusti kommer Himle markcenter till Trädlyckan för att göra en ny grillplats mellan hus D och E (nedanför de nya garagen). Vi hoppas att ni kommer att få några trevliga grillstunder innan hösten kommer.

♦ Det kommer att läggas ny asfalt på trottoaren mellan planteringen och det vita huset på väg mot NG:s. Även plattgången mellan de två planteringarna kommer att asfalteras. 
Nästa styrelsemöte: 29 augusti

♦ Vi önskar alla boende på Trädlyckan en Trevlig Midsommar och en riktigt härlig sommar!

Maj
♦ Det har framförts synpunkter till styrelsen, där vissa medlemmar tycker att man ska få ställa barnvagnar i trapphusen. Eftersom det ur brandsynpunkt inte är tillåtet att förvara brännbart materiel i trapphusen är det inget styrelsen kan göra något åt. Dessutom, i händelse av brand, måste det finnas fria utrymningsvägar.
 
♦ För att försöka minska våra värmekostnader kommer vi inom kort att installera styr- och övervakningsutrustning för fjärrvärmen. Dessutom kommer rumsgivare att placeras ut i 10 st. lägenheter för att kunna läsa av innetemperaturen. Dessa rumsgivare kommer att fjärravläsas.

♦ Det var representanter från en Bostadsrättsförening i Kinna här i förra veckan för att titta på vår utemiljö. De tyckte vi hade det så fint!!! Passa på och njut.

April
♦ Pergolan vid grillplatsen mellan hus B och C kommer att bli upplyst. Belysningen kommer att sättas i taket inne i pergolan och den kopplas på ytterbelysningen.
 
♦ Vi vill passa på att tacka våra medlemmar för gott samarbete gällande rensning och uppsättning av lägenhetsnummer i våra matkällare.
 
♦ Vecka 15 kommer arbetet med södergavlarna att påbörjas. Hus D (102-114) är först ut, sen fortsätter arbetet med resterande södergavlar under året.
 
♦ Nu är även alla cykelkällare försedda med rörelsevakter. Vi hoppas och tror att detta är en bra åtgärd både för elförbrukningen och tryggheten här på området.

Mars
♦ För några veckor sedan gick vi ut med ett meddelande till samtliga bostadsrättsinnehavare som hyr ett av de nya garagen, att ni måste låsa er garageport. Detta hjälpte tydligen inte för nu har det varit stöld av fälgar i dessa. För det första står det klart och tydligt på era garagekontrakt att ”Hyresgästen svarar för att garageporten låses” och för det andra: förvara inga värdefulla saker i garagen. Detta gäller ALLA som hyr ett garage av föreningen! Upprepas detta kommer den som inte låser sin port att bli uppsagd från sitt garage.
 
♦ Eftersom patent- och mönsterskyddet på vårt nuvarande låssystem är utgånget kommer samtliga lås på området att bytas ut under året. Mer information kommer senare.
 
♦ Årsstämman kommer att hållas tisdagen den 26 april 2011 klockan 19.00 i samlingslokalen, Trädlyckevägen 92.

Februari
♦ Sotning och OVK är nu färdigt i A-huset. Sotaren betar av hus för hus och kommer förmodligen att hålla på fram till maj månad. Ni kommer i god tid att få information i er brevlåda innan sotaren börjar i din lägenhet.
 
♦ Det kommer att göras en våtrumsbesiktning i varje lägenhet. Arbetet med detta påbörjas i mars-april. Även där kommer information att läggas i varje brevlåda i god tid innan.
 
♦ Eftersom det framkommit att våra medlemmar inte har betalt samma m2 pris/år för sina extraförråd beslöt styrelsen att följande hyresnivå skall gälla: för förråd med riktig låsbar dörr skall hyran vara 175,-/m2/år och för gallerförråd 110 ,-/m2/år. Detta kommer att innebära att en del får en liten höjning respektive sänkning. Hyran kommer att korrigeras senare i vår samtidigt som nya kontrakt skrivs och där förråden får ett nytt objektsnummer för att lättare kunna utläsa i vilken huskropp respektive förråd befinner sig.
 
♦ Nu är installationen av rörelsevakter klart i de långa gångarna där tvättstugorna finns i A ( 48-60), F ( 130-142) och G-huset (90-100). Ni behöver inte trycka på några ljusknappar där, utan ljuset tänds automatiskt när man går in eller ut. Rörelsevakter kommer även att installeras i alla cykelkällare under våren.
 

Januari
♦ Vi vill börja med att önska alla våra medlemmar en god fortsättning på det nya året.
 
♦ Sotning och OVK = obligatorisk ventilationskontroll kommer att ske under februari månad i alla lägenheter. Information om detta läggs i alla brevlådor.
 
♦ Pga vattenläckage kommer taken på A och B-huset att läggas om under året. Efter hand kommer även resterande hustak att läggas om.
 
♦ Vi kommer att sätta upp skyltar på alla grindar som talar om att det är förbjudet att parkera framför grindarna. Framför allt måste räddningsfordon och även fastighetsskötarna kunna komma fram.