FÖRENINGENS MÅNADSBLAD 2012

December Trädlyckans julblad 2012
Nu har snart 2012 gått och julen närmar sig. Vi har väl alla muttrat över höstens eviga regnande, men i slutet av november slog kylan till och snön kom lagom till advent.
Under året som gick, så blev alla hustaken färdiga. Skivorna på gavlarna kommer också att bli klara. För att göra det lite extra fint, så beställde vi nya nummerskyltar i emalj på varje södergavel och satte även upp nya HSB-emblem med belysning på hus A och F. Under våren 2013 kommer fortsättning av skivor på husgrunderna att monteras, tak över cykelnedfarterna att byggas och grönytorna kommer att snyggas till på södersidan.

Avgift på lägenheter, p-platser, garage och lokaler kommer fr.o.m 1 januari 2013 att höjas med 5 % pga ökade kostnader för ökat behov av underhåll, reparationer samt förnyelse på området.

Tvättstugorna är ett stort samtalsämne har vi förstått. Vi har delat ut en enkät till alla hushåll, som vi hoppas att så många som möjlig vill fylla i. Sista inlämningsdag är den 16 december. Era synpunkter är viktiga för oss i styrelsen och de kommer att vara till stor hjälp när beslutet om tvättstugorna tas under nästa år.

Vi vill passa på att tacka onsdagskommittén (Valborg och Ingalill) för deras stora engagemang under året med onsdagsträffarna och bussresan till Bohuslän i somras. Det har varit mycket uppskattat av våra medlemmar. Glöm inte julmarknaden den 16 december.

Föreningen har skrivit ett avtal med Anticimex vad det gäller brandskydd i våra fastigheter. Säkerhetsdörrar som är brandklassade kommer att sättas i Samlingslokalen och i Bastun. Vi kommer efter julhelgerna att gå ut med mer information till alla medlemmar vad detta innebär. Samtidigt vill vi påtala att barnvagnar inte får förvaras i trapphusen. Tänk på brandrisken! Barnvagnar som förvaras i trapphusen kommer att flyttas ner i barnvagnsrummen.

Nu närmar vi oss snart nyåret och då vill vi göra er uppmärksamma på att enligt kommunens ordningsstadgar är det förbjudet att använda smällare och fyrverkeripjäser inom tätbebyggt område. Tänk på alla gamla och djur!!!
 
Ni som hyr en p-plats kommer att få en klisterlapp att sätta i bilen. Glöm inte att sätta den synlig i bilen, så vet Securitas att platsen är hyrd och betald.

Vi önskar alla våra medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!                       

November
♦ Alla boende på Trädlyckan kommer snart att få en enkät om tvättstugorna i sin postbox. Vi hoppas att så många som möjligt vill fylla i den och hjälpa oss i rätt riktning när det gäller tvättstugorna i framtiden.

♦ En påminnelse inför julen: glöm inte att testa din brandvarnare, så att den fungerar som den ska. Vill du vara på den säkra sidan, byt batteriet vid 1:a advent !!

♦ Tyvärr märker vi att boende på Trädlyckan använder besöksparkeringarna permanent och då speciellt långtidsparkeringarna, både med privata bilar och arbetsfordon. Detta är inte tillåtet! (Det finns parkeringar att hyra. Kontakta HSB-kontoret i stan). Vi har bara ett fåtal 24-timmarsparkeringar och de skall enbart vara till för de som kommer och besöker någon på området.

♦ Till er som inte vill ha reklam: tejpa inte upp en massa fula lappar som förstör postboxarna, utan säg till fastighetsskötarna eller styrelsen, så ordnar vi så att en nej tack till reklam-skylt kommer upp vid ditt postfack.

♦ 1:a advent hoppas vi att elektrikerna är klara, så att vi får lite ljus i träden som lyser upp denna mörka årstid.

Oktober
♦ Gavelarbetet fortskrider. Vi kommer under hösten och vintern att ta bort gamla buskar på södersidan av Trädlyckan och plantera nya buskar, träd, gräs och lägga plattor.
Nästa styrelsemöte: 19 november
-------------------------------------------------------------------------------------------------
♦ Vi ber er att försöka tänka på hur ni sorterar era sopor. Trampa och tryck ihop pappersförpackningar. När ni slänger dessa utan att göra någonting, så fylls kärlet jättefort och vi har bara tömning var 14:e dag.
I kärlen för tidningar skall där bara vara tidningar. INGA MATRESTER ELLER PAPPERSPÅSAR.
BARA TIDNINGAR!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
♦ En påminnelse om att INTE ställa upp dörrarna i källargångarna eller lägga något emellan. Dessa dörrar är branddörrar och skall vara stängda. Vi vill ju inte ha några bränder i huset.

September
♦ Vattnet har tidvis varit avstängt pga att vi har bytt ut vattenmätarna i samtliga hus. Orsaken till bytet är att vi har för ”stora” vattenmätare. Större mätare ger dyrare avgift (VA-taxa) från Varbergs kommun. Vi har därför bytt till ”mindre” mätare, vilket gör att den fasta avgiften blir betydligt lägre för Trädlyckan.
 
♦ Panncentralen (vid biltvätten) har haft kvar oljepannor, vattentankar, el och en skorsten som idag inte fyller något syfte. Därför beslöt styrelsen att rensa ut i panncentralen och på så vis frigöra en yta på ca 100 kvm, som vi i dagsläget inte vet hur vi ska använda. Vi kommer därför att göra ett utskick till alla medlemmar, där ni får komma med förslag.

Augusti
Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaruppehållet och här kommer lite om vad vi tog upp där:
 
♦ Våra hustak är nu färdigställda och besiktigade.
Nästa projekt är gavlarna. Under september månad kommer en byggnadsställning att sättas upp framför någon av södergavlarna. Först ska teglet torkas och sedan kommer vi att fortsätta med att montera dit skivorna på väggen. Detta är ett arbete som kommer att fortlöpa under hösten.

♦ Problem kring tvättstugorna finns överallt och även på vårt område. Styrelsen har beslutat att göra ett test med att montera dit en låsanordning på dörrarna till tvättstugorna i hus C och F. Det kommer att fungera på följande sätt: när du har din tvättid och lämnar tvättstugan, så fäller du ner låsanordningen, sätter i ditt tvättlås och på så sätt låser du dörren och ingen annan kan då komma in. Dörren bredvid byter vi cylinder på, så att bara fastighetsskötarna kommer in. Bokningstavlorna kommer vi att sätta på väggen utanför tvättstugorna i korridoren.

Juni
♦ Pga av att hastigheten på bilarna är lite för hög inne på vårt område, så har beslut tagits att asfaltera två stycken fartgupp på vägen utmed vaktmästeriet.
 
♦ Vi vill göra en liten påminnelse till alla medlemmar om att trampa och vika ihop alla pappkartonger, mjölkpaket mm. Som det är nu, så slängs det bara rakt ner i sopkärlen och de blir överfulla fortare än vi har tömning från SITA.
Det blir trevligare för alla att komma till ett välsorterat sophus där soporna ligger på rätt plats.
 
♦ Upphandlingen av resterande gavlar är klart och vi kommer även att bygga in och sätta tak över trappan ner till cykelkällarna. Startdatum är inte fastställt.

April
♦ Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadstillägg till hemförsäkringen (i Folksam).
Man behöver alltså inte själv teckna ett sådant tillägg som medlem.
 
♦ Lagom till våren, stod våra nya lekplatser färdiga. Vi hoppas att både barn och vuxna ska uppskatta den nya lekutrustningen.
 
♦ Nu är taken på hus A - C färdigbesiktigade och godkända. Sydsvenska tak fortsätter att utföra  takrenoveringen på hus D – G, vilket kommer att göras under vår/sommar 2012.
 
♦ Föreningsstämman hålls i föreningslokalen på Trädlyckevägen 92 den 23 april 2012 kl. 19.00.

Februari
♦ Nu har vi fått in synpunkter från er medlemmar när det gäller förslaget att låsa entrédörrarna kl. 19.00 istället för som nu, kl. 21.00. Efter att ha lyssnat på era olika åsikter, så kommer entrédörrarna, fr.o.m den 1 mars 2012 att låsas kl. 20.00.
Vi hoppas att det skall kännas ännu lite tryggare för alla medlemmar.
 
♦ Motioner till årsstämman ska vara inlämnade senast den 29 februari 2012.

Januari
♦ På det senaste styrelsemötet kom förslag upp om att alla entrédörrar ska stängas från kl. 19.00 istället för kl. 21.00. Detta pga att det har framkommit att det springer runt försäljare på området och många blir oroliga över detta.
Vi vill gärna ha era åsikter! Hör av er till någon i styrelsen.
 
♦ Motioner till årsstämman ska vara inlämnade senast den 29 februari 2012.