FÖRENINGENS MÅNADSBLAD 2013

December Trädlyckans julblad 2013
Det har varit ett händelserikt år på Trädlyckan.                                                                 
Vi har gjort SBA (systematiskt brandskyddsarbete) på området, där Anticimex bl. a har satt upp nödutgångsskyltar och pulverbrandsläckare i alla källare.                                     
Södersidan på Trädlyckan har under sommaren och hösten fått en ansiktslyftning vad gäller gavlar, cykelnedfarter, plantering och markarbete.
Även lekplatserna har fått nytt liv med klätterställningar som har blivit målade, ny sand runt gungorna och i sandlådorna.                                                       
Träden på området var i behov att ses över. Vi kontaktade då en arborist som rådgjorde med oss vad som behövde göras. Några träd måste fällas pga av sjukdom eller röta. Tre stycken träd har blivit för stora och står för nära husgrunden. Det kan leda till att rötterna tränger ner i husgrunden och kan orsaka fuktproblem. Kvarvarande träd kommer att beskäras sommaren/hösten 2014. Nya träd kommer i etapper att planteras ut på Trädlyckan.
 
Till år 2014 kommer det att vara fortsatt stora underhållsåtgärder och därför har vi tagit beslutet att höja avgifterna med 3,5 %.
1) Vi kommer att påbörja renoveringen av tvättstugorna och vi har valt Electrolux som leverantör av maskinparken.     
2) Stammarna skall spolas och ev. filmas och det uppdraget kommer förhoppningsvis att påbörjas under våren. Information lämnas till alla medlemmar innan arbetet startar.
3) Belysningen på Trädlyckan skall förbättras och genom detta sparar vi mycket energi. Det blir nya armaturer på innegårdarna, parkeringen och på garagen. I trapphusen/källargångarna sätter vi armaturer med rörelsesensor. Då tänds ljuset direkt utan att man behöver trycka på någon strömbrytare.
Nu inför jul vill vi passa på att påminna er om att testa er brandvarnare, så att den fungerar som den ska.
Till er som hyr en parkering, så skall P-platstrianglarna sättas synligt i framrutan på bilen. (I år de är orange/ brandgula i färgen och kommer att delas ut innan årsskiftet).
Årsstämman beräknas att hållas i april 2014.
Till sist vill styrelsen rikta ett särskilt tack till Valborg Börjesson och Ingalill Carlson, som oförtrutet år efter år håller i onsdagsträffen för våra medlemmar med föreläsningar, musik och fika. Guldstjärna till er!!

Vi önskar alla våra medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Hälsningar Styrelsen BRF Trädlyckan

November
♦ Styrelsen har diskuterat budgeten för 2014 och det kommer att vara fortsatt stora underhållsåtgärder på området. Vi har därför tagit beslutet att höja avgifterna med 3,5 % för 2014.

♦ En lite påminnelse. Snart är det advent och man börjar tända levande ljus. Glöm inte att prova er brandvarnare, så att den fungerar som den ska.

Oktober
♦ På uppdrag av styrelsen kommer CBO under hösten att utföra cykelrensning på Trädlyckan.
Det är så fruktansvärt mycket cyklar på området och alla får inte plats att parkera varken ute i cykelställen eller i cykelkällarna.
 
♦ Vi fortsätter på ämnet många cyklar. Ett beslut som togs på årsstämman 2013, var att bygga ett nytt cykelskjul på innegården C och D. Till våren kommer det sättas upp ett nytt och modernt cykelskjul mellan Trädlyckevägen 86 och 104.
 
♦ Många undrar säkert varför det grävs upp runt E-huset. Det beror på att fukt har trängt in i källaren och därför lägger NT Mark och fastighetsservice ner dränering runt husgavlarna och sätter Isodränskivor utmed husväggen. Framkomligheten kan vara lite svår, men vi hoppas att ni har förståelse för detta.

September
♦ Som ni säkert har märkt, så är det full aktivitet på området. Saker och ting börjar falla på plats.
Som vi skrev på förra informationen, så kommer vi att anlita en arborist. Han har varit här och tittat och konstaterat vilka träd som behöver fällas och ev. ersättas med nya. Detta kommer att ske innan årets slut. Beskärningen av träden på området var för sent att göra i år, så han återkommer med detta någon gång juli, augusti, september nästa år.

♦ Rosenrabatten som är planterad utmed G-huset kommer att ersättas med gula Ölandstok. Rosorna har tagit stryk under flera vintrar och flertalet har dött av blåsten och saltet.

Augusti
♦ Skolorna har börjat och hösten gör sitt intåg efter en fantastisk sommar. Styrelsearbetet drar också igång efter sommaruppehållet. Arbetet med cykelnedfarterna, nya skivor på husgrunderna på södergavlarna skall fortsätta under hösten. Lite nya växter och träd skall planteras vid A-husets gavel och vid de nya stenläggningarna. Även ett trästaket kommer att sättas upp utmed A-huset, mellan gräsmattan och trottoaren, på södersidan.
 
♦ Som ni säkert både har läst och hört, så finns det ett förslag att bygga ett flertal bostäder intill St Jörgens kapell, Kv Atle 1. För er som är intresserade, finns det en utställning och detaljplan på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långg. 27, t.o.m 2 september 2013. Förslaget går också att se på kommunens hemsida: www.varberg.se under flikarna invånare/Bygga & Bo/Fysisk planering/Aktuella planer staden/aktuella planer.
 
♦ Under hösten kommer vi att byta ut en stor del av sanden på lekplatserna. Det kommer även att utföras målningsarbeten på lekställningarna.

♦ Som en fortsättning av växtligheten på området kommer vi att ta hit en arborist, som kan hjälpa oss att beskära träd och ev. tala om för oss vilka träd som kanske behöver fällas. 

Juni
♦ Ni vet väl om att ni kan göra felanmälan på CBO.s hemsida: cbofastighetsservice.se            
CBO Fastighetsservice AB finns även på Facebook.

♦ Nu har markarbetet kommit i gång på riktigt och området blir så luftigt och fint. Detta är ett led i förändringen på området som kommer att ske successivt under framtida år. Under vecka 26-27 gör NT färdigt stenpartierna och lägger ut färdig gräsmatta. Plantering av växter kommer att ske under sommaren/hösten.

♦ Det har framkommit att ett flertal ICKE boende på BRF Trädlyckan utnyttjar vår biltvättplats. En liten påminnelse om att inte låna ut sin nyckel till släkt och vänner för att de ska kunna tvätta bilen på tvättplatsen. Detta är en förmån för våra medlemmar och inte för utomstående.

♦ Styrelsen har beslutat att ta bort pergolan/lusthuset vid grillplatsen mellan hus B och C p.g.a förstörelse och nedskräpning. Tyvärr så utnyttjas den knappt av boende på Trädlyckan, utan har blivit ett tillhåll för ungdomar som inte bor här. Fastighetsskötarna får flera gånger i veckan städa upp fimpar, papper, cigarettpaket, burkar flaskor mm. Bord och stolar har gungats sönder och bordet är både fimpat, skrivit, rispat och eldat på. Detta har vi tröttnat på, så därför tar vi bort den.

♦ HSB-kontoret på Engelbrektsgatan har semesterstängt v.29 -31 (15 juli – 5 aug).

April
♦ Våren håller oss på halster och vi väntar på lite sol och varma vindar. Detta gör att vi också får vänta på att få komma igång med bl.a överbyggnader på cykelnedfarter och markarbeten på området.
 
♦ HSB Göta byter till sommartider på kontoret på Engelbrektsgatan fr.o.m 1 maj – 30 september. De har öppet måndag och onsdag kl. 9.30 – 15.30. Lunchstängt dagligen mellan 12.30 – 13.30.
 
♦ Vi ber er att ha lite uppsikt på cykelparkeringarna. Folk har blivit av med sina cyklar på området och nu börjar det bli vår och någon ”behöver” en cykel. Glöm inte att låsa din cykel. Var noga med att stänga dörren ordentligt till cykelkällaren. Ifall vi kommer att utföra någon cykelrensning, så går vi ut med information till alla medlemmar först.

Mars
♦ Vi har på prov satt upp nya ljusarmaturer i lyktstolparna med LED-belysning på A-gården (Trädlyckevägen 48-74). Dessa kommer att sitta uppe veckan ut t.o.m söndag 24 mars. Gå gärna dit när det har blivit mörkt och se vad ni tycker.
 
♦ Påminnelse om förfrågan att själv bekosta och byta ut sin lägenhetsdörr mot en säkerhetsdörr. Sista inlämningsdag är senast måndagen den 25 mars 2013 på vår expedition. Detta är inte bindande, utan bara en intresseanmälan.
 
♦ Årsstämman blir i år måndagen den 29 april 2013. Samlingslokalen, Trädlyckev. 92, kl. 19.00.

Februari
♦ Styrelsen har beslutat att köpa 5 vindkraftsandelar från Varberg vind. Detta bidrar till att minska både energikostnaderna och en bättre miljö.
 
♦ Efter önskemål från medlemmar på Trädlyckan angående att själv bekosta och byta ut sin lägenhetsdörr mot en säkerhetsdörr, så kommer styrelsen att gå ut med en förfrågan för att höra om det finns något intresse att själv bekosta en ny dörr. 
 
♦ Inlämning av motioner skall vara oss tillhanda senast den 28 februari 2013. Glöm inte att skriva under med namn och adress.

Januari
♦ Fr.o.m med 1:e januari 2013 har föreningen tecknat ett nytt försäkringsavtal med Länsförsäkringar.
I detta ingår som tidigare en kollektiv bostadsrättsförsäkring (ett tillägg till hemförsäkringen) för alla medlemmar på Trädlyckan. Ni behöver alltså inte teckna ett sådant tillägg som medlem.
 
♦ Sista dag för att lämna in motioner till årsstämman är 28 februari 2013.
Nu är vårt brandskydd på området uppdaterat. Ni kommer att få information i ert postfack inom en snar framtid om vad detta innebär. De stora tunga dörrarna in till (skyddsrummen)= cykelrummen i hus A (nedgång 52) och hus F (nedgång 138) kommer att låsas. Brandmyndigheten har inte godkänt innedörrarna som sitter där idag.
 
♦ Föreningen har tagit ett beslut att på prov, sätta upp ny LED-belysning i trapphusen. Dessa har inbyggd rörelsevakt och ett grundljus som brinner dygnet runt vid entrédörren och i vissa fall även i källarplan där det finns lägenheter. Belysningen tänds på ett våningsplan i taget och släcks efter några sekunder när du fortsätter till nästa våningsplan. Detta är både en ekonomisk fördel och samtidigt miljövänligt. Gå gärna till en trappuppgång och prova och titta. Belysningen finns på Trädlyckevägen 92 och 132.