FÖRENINGENS MÅNADSBLAD 2014

December Trädlyckans julblad 2014

Hej, medlemmar! Nu står julen snart för dörren…
2014 var ett mycket intensivt år och följande har hänt under året som gått:
 
♦ Spolning av avloppsstammar i alla lägenheter utfördes av Cleanpipe.
♦ Renovering av de första tvättstugorna i hus C påbörjades 31 mars. 
♦ Armaturerna byttes ut mot LED-belysning, både den yttre och inre.
♦ Ett flertal nya träd och buskar planterades på Trädlyckan.
♦ På årsstämman beslöt medlemmarna att anta det kollektiva avtalet med Telia angående bredband/digital-tv och bredbandstelefoni.
♦ Vår vicevärd tillträdde den 1 maj.
♦ Demonstration hölls i juni när de första tvättstugorna i hus C var klara och det visade sig vara ett stort intresse att få se de nya, självdoserande maskinerna och den elektroniska bokningstavlan.
♦ IMTECH drog fram nätverksuttag och kablar för fullt i alla lägenheter.
♦ Utdelning av digitalbox/router till alla lägenheter.
♦ 31 oktober startade det kollektiva medieavtalet. Vi hoppas att det till slut har blivit bra för alla och att allt nu fungerar som det ska.
♦ I slutet av december är alla tvättstugor färdigrenoverade och klara.

♦ Inför nästa års budget 2015 har styrelsen tagit beslutet att höja lägenhetsavgifterna med 1 %. Lokaler höjs med 2 %. Garage 10 kr/mån, mc-plats och mopedrum 4 kr/mån och p-platser höjs med 7 kr/mån.
 
♦ Onsdagsträffen har haft träffar i samlingslokalen för er medlemmar med sång, musik, filmvisning och fika. De har nu bestämt sig för att sluta, så vi riktar ett varmt tack till Valborg och Ingalill för ert stora engagemang under alla dessa år. Är det någon som intresserad att ta över Onsdagsträffen, så kontakta styrelsen.
 
♦ BRF Trädlyckan har fått en egen hemsida. Välkommen och besök den på www.brftradlyckan.se

Till sist vill vi önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
 
/Styrelsen och vicevärden

November
♦ Det kollektiva avtalet med Telia startade den 31/10-14. Förhoppningsvis har de flesta fått hjälp med installationen och börjat använda de olika medierna. Några medlemmar har haft problem och vi har försökt att hjälpa till så gott vi kan. Vi kan bara beklaga att en del av er har fått mer besvär än andra, men det ska ordna sig för alla till slut.
 
♦ Ny belyst informationstavla/karta över Trädlyckans byggnader och parkeringar har satts upp vid infarten från Trädlyckevägen.
 
♦ Nu har den sista renoveringen av tvättstugor påbörjats och detta i hus G. Tvättstugan i hus F håller på att avslutas och maskinerna sätts in. Information om demonstration i hus F skickas ut när det närmar sig färdigställandet.

♦ Snart är det advent och man börjar tända levande ljus. En liten påminnelse om att prova er brandvarnare och även byta batterier, så att den fungerar som den ska.

Oktober
♦ Snart är det dags för det kollektiva medieavtalet att träda i kraft (31 oktober) och i samband med det kommer Telia att ha öppet hus i Samlingslokalen två em/kvällar den 21 och 23 oktober.       Där kan ni ställa alla era frågor som ni undrar över.                      
 
♦ Alla har i dagarna fått ett brev från Telia. Där får ni svar på de viktigaste frågorna, samt telefonnummer till Telias Kundtjänst och Support. Spara gärna brevet!
 
♦ OBS! Tänk på att när ni lånar ut er lägenhetsnyckel till hemtjänsten/hantverkare, då gäller inte din hemförsäkring om något skulle bli stulet i din lägenhet.
 
♦ Till våren 2015 kommer vår förening att börja sortera matavfall som VIVAB samlar in. Du som boende kommer då att själv att få sortera och lägga i bruna matavfallspåsar, som du sedan slänger på anvisad plats. Brf Trädlyckan gör detta för miljöns skull och kostnaden för att låta bli, blir alltför stor. Mer information kommer när vi vet mer…
 
♦ Vecka 44 börjar vi att dela ut digitalbox och router till alla medlemmar. Information delas ut till alla inom kort.

September
♦ När den första tvättstugan var färdigrenoverad i Hus C, så var Electrolux här och gjorde ett reportage. Nu har vi fått deras tidning som heter Tvättbjörnen och vi kommer att dela ut ett exemplar till alla lägenheter. Några av er som var på den demonstrationen har fastnat på bild.
På tal om tvättstugor, så ber vi er att städa efter er och inte glömma att borsta rent filtren i torktumlaren. Alla vill väl komma ner till en ren och fräsch tvättstuga, speciellt som de är alldeles nyrenoverade.
 
♦ Det börjar bli ont om parkeringsplatser på området för våra medlemmar. Är det någon som inte har behov av sin parkering eller bara behöver ha sin garageplats, så kontakta HSB-kontoret eller vicevärden.

Augusti
♦ På området är det full fart. Imtech har börjat med att installera extrauttag för Telias utrustning. Det flyter på bra och de är snart klara med hus B.

♦ Även arbetet med tvättstugorna är i full gång. Måndagen den 18 augusti började renoveringen av tvättstugorna i hus A. Nästa tvättstuga som är på gång är den i hus C (Tr.v 102) med start måndagen den 8 september.
Sedan rullar det på med hus F i början på oktober och avslutas i november med hus G.

♦ Vi på BRF Trädlyckan vill gärna vara miljömedvetna och försöker dra vårt strå till stacken genom miljövänliga och energisnåla tvättmaskiner, fjärrvärme, tilläggsisolerade tak och ny LED-belysning både inomhus och utomhus på området, men även när det gäller sophanteringen. För allas trevnad och eget miljötänk, så önskar vi att alla som bor på området vill vara med och hjälpa till. Genom att sortera och t.ex. trampa sönder kartonger, ej ställa in grovsopor (t.ex. hushållsapparater, stolar, stekpannor mm), så bidrar vi till en bättre miljö, samt håller nere kostnaden för sophanteringen, som är rätt kostsam för föreningen. Tack för din hjälp!    
 
♦ Onsdagsträffen hälsar välkomna till höstens program med början onsdagen den 17 september.

Juni
♦ Tisdagen den 3 juni hade vi vår första demonstration av de nyrenoverade tvättstugorna i hus C och D. Electrolux var där och visade hur maskinerna fungerar och hur man bokar på den elektroniska bokningstavlan. Medlemmarna fick även möjlighet att kvittera ut sina brickor till bokningstavlan. Electrolux egen tidning ”Tvättbjörnen” var där och gjorde ett reportage. Några medlemmar fastnade också på bild. Det var roligt att så många intresserade och positiva medlemmar kom ner och tittade och provade på att boka tvättider.
Nästa tvättstuga att bli klar är i hus B. Information angående nästa demonstration skickas ut till de som bor i hus A och B när det närmar sig.
 
♦ På den senaste specifikationen på avgiftsavierna har det blivit ett misstag på elförbrukningen. Den mänskliga faktorn har gjort att man skrivit in fel slutdatum (1 mars – 1 maj istället för 1 mars – 1 juni). Detta kommer att rättas till på nästa hyresutskick och då kommer el-mätningen för perioden 1 maj – 1 september att finnas med (4 månader). Ett meddelande kommer att stå på specifikationen om vad som har hänt.
 
♦ Alla medlemmar kommer inom kort att få information i sin postbox angående det kollektiva medieavtalet med Telia.

Maj
♦ Under våren har det planterats ut nya, större träd på området, som med tiden förhoppningsvis skall växa till sig och bli ståtliga och vackra. Även en del mindre träd bl.a hängkörsbär har hamnat i jorden. Dessa blommar nu i all sin prakt.
 
♦ Om ni undrar vad som händer mellan hus C och D, så håller fastighetsskötarna på att sätta upp ett cykelskjul, som medlemmarna beslutade om på Årsstämman 2013. Det blir en dubbelsidig variant med plats för 9 cyklar på varje sida.

♦ Elektrikerna håller på för fullt och sätter upp belysning i trapphusen. Den nya belysningen kommer att justeras efter hand.

Årsstämma april
♦ Informationen med alla kontaktuppgifter och telefonnummer som sitter i alla anslagstavlor i trapphusen kommer att uppdateras när vi har tagit fram nya telefonnummer och tider för expeditionen, styrelsen m.fl .
 
♦ Vår f.d ordförande i styrelsen Maria Lindskog har avgått och kommer fr.o.m 1 maj 2014 att vara anställd som Vicevärd på halvtid. Tider, telefonnummer och vad ni kan få hjälp med kommer vi att informera om lite längre fram när vi har kommit i gång.
 
♦ Årsstämman tog beslutet att anta det kollektiva medieavtalet med Telia angående bredband/digital-tv och IP-telefoni. Mer information kommer att delas ut till alla lägenheter inom kort.

April
♦ Tisdagen den 22 april påbörjas renoveringen av tvättstugan i hus B (Trädlyckevägen 62). Information har delats ut till alla berörda lägenheter.
 
♦ Glöm inte Årsmötet i Folkets hus (lokal: Norrdal) måndagen den 28 april klockan 19.00
 
♦ Ett flertal nya träd har planterats på vårt fina område nu i veckan. Framöver kommer alla gamla stubbar att fräsas bort.
 
♦ Priset för att hyra samlingslokalen har i väldigt många år varit detsamma. Nu har styrelsen beslutat att höja priset från 300 kronor till 400 kronor per gång.
Detta är fortfarande väldigt billigt i jämförelse med andra lokaler som finns att hyra i Varberg.

Mars
♦ OBS!
Datum för Trädlyckans Årsstämman är måndagen den 28 april 2014 klockan 19.00 i Folkets hus. Detta på grund av att de senaste årsmötena har vi varit mer än 50 personer i Samlingslokalen. Nu har vi SBA (systematiskt brandskydd) på området och då måste vi rätta oss efter brandmyndighetens regler!                                                                                                
♦ Måndagen den 31 mars påbörjas renoveringen av tvättstugorna i hus C (Trädlyckevägen 76-88). Information har delats ut till alla lägenheter

Februari
♦ Sista dag för inlämning av motioner till årsstämman är den 28 februari 2014. Lämna motionerna på Trädlyckans expedition (Trädlyckevägen 64 i bottenplan). Glöm inte att skriva under med namn adress och datum, annars kan vi inte ta upp dem på stämman.
 
♦ Datum för Årsstämman på Trädlyckan är måndagen den 28 april 2014 klockan 19.00.
 
♦ Renovering av tvättstugor och belysning, både ute och inne, påbörjas under mars/april månad. Hur vi praktiskt skall lösa alla detaljer när vissa tvättstugor stängs, återkommer vi med till alla berörda hushåll.

Januari
♦ Vi har slutit ett nytt 3-årsavtal med Varberg energi om vår el som börjar gälla fr.o.m 1 januari-14.
Totalpriset för den boende blir: 1,20 kr/kwh.
Inkl. abonnemang, el-certifikat, nätavgift, skatt och moms.
 
♦ Spolning av stammar påbörjas måndagen den 3 februari 2014. Cleanpipe som kommer att utföra arbetet måste komma in i alla lägenheter. Information delas ut till alla hushåll.
 
♦ Sista dag för inlämning av motioner till årsstämman är den 28 februari 2014. Lämna motionerna på Trädlyckans expedition (Trädlyckevägen 64 i bottenplan). Glöm inte att skriva under med namn adress och datum, annars kan vi inte ta upp dem på stämman.