FÖRENINGENS MÅNADSBLAD 2016

December Trädlyckans julblad 2016
Det ser så mysigt och trevligt ut när så många har smyckat sina fönster och balkonger. Även föreningen har försökt att lysa upp området i mörkret med nya slingor i träden.    
 
Under året har följande hänt:
♦ Källarfönstren byttes, gemensamhetsgaragen 1-5 renoverades, nytt lekhus på lekplatsen mellan hus D och E kom på plats, samt rörinfodringar gjordes i hus F.
 
♦ Många har undrat över rörinfodringarna. Det är en stamrenovering, som innebär att man fodrar (klär in) avloppsstammen inuti med en s k strumpa. Resultatet blir att man får ett nytt rör i röret. Man kommer inte att renovera eller göra några stora ingrepp varken i kök eller badrum. (De plockar bort toalettstolen, filmar mm och det tar ca 1 vecka per lgh). Under de kommande åren, så kommer detta att göras i alla hus. När ert hus blir berört av rörinfodringen, kallas ni till ett informationsmöte i god tid innan arbetet påbörjas.
 
♦ Avgiften (hyran) kommer att höjas med 3 % fr.o.m 1 januari 2017. Även hyran för bilplatser, garage, MC-platser, mopedförråd och extraförråd kommer att höjas för 2017.
 
♦ Föreningen har drabbats av ett antal vattenskador pga att diskmaskin, kyl eller frys har stått och läckt under en längre tid. Detta orsakar vattenskador i den egna lägenheten, men också i lägenheten under. Enligt gällande normer ska kyl, frys och diskmaskin förses med ett underlägg i form av läckageskydd. Därför uppmanar vi dig som inte har ett läckageskydd till vitvarorna att snarast skaffa ett. Ett sådant kar kostar några hundralappar, men förhindrar skador för tusentals kronor.
Behöver ni hjälp eller råd, så går det bra att kontakta fastighetsskötarna på CBO.

♦ Glöm inte att släcka tända ljus innan ni lämnar rummet eller bostaden. Kontrollera även så att er brandvarnare fungerar.
 
♦ Styrelsen har för avsikt att någon gång efter helgdagarna, bjuda in er medlemmar till öppet hus för att kunna ställa frågor, lämna förslag eller ha något önskemål.
 
♦ Nu är 2016 snart slut och 2017 knackar på dörren… Då vill vi göra er uppmärksamma på att det inte är tillåtet att skjuta upp fyrverkerier inne på Trädlyckans bostadsområde, med tanke på risk för personskada, skador på fastigheter och inte minst med tanke på våra husdjur.

Vi önskar alla våra medlemmar och boende en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Styrelsen BRF Trädlyckan

Oktober

MATAVFALL
Nu kan kaffesumpen med filter läggas i den bruna påsen för matavfall. Även teblad och tepåsar i papper kan läggas i påsen, men eventuell metall eller plast från tepåsen ska sorteras bort.
Tidigare har VIVAB gått ut med informationen att inte lägga kaffesump i matavfallet utan i det brännbara hushållsavfallet. Detta eftersom Jönköpings Energi AB, den biogasanläggning som matavfallet skickas till, har befarat att kaffesumpen medför ett stort slitage på anläggningen. Utvärderingar visar nu att den mängd biogas som kan utvinnas väger upp det eventuella slitaget som blir på anläggningen.
 
RENOVERING
Som de flesta säkert har märkt, så pågår det arbete i hus F. Det som görs är rörinfodringar av stammarna. De klär stammarna invändigt med en sk strumpa. Under de kommande åren, så kommer detta göras i alla hus. När ert hus blir berört av rörinfodringen, kallar styrelsen och ISAB till informationsmöte.
 
VATTENSKADOR
Föreningen har drabbats av ett antal vattenskador pga att diskmaskin, kyl eller frys har stått och läckt under en längre tid. Detta orsakar vattenskador i den egna lägenheten, men också i lägenheten under.
Enligt gällande normer ska kyl, frys och diskmaskin förses med ett underlägg i form av läckageskydd. I handeln går de ofta under namnet droppskyddsbrickor. Brickorna är formade som ett kar i plast med en plan front. Om vattenläckage uppstår från vitvarorna vandrar vattnet mot framsidan av maskinen. Då upptäcks problemet direkt. Samtidigt kan inget vatten rinna bakom vitvarorna eller bänkarna. Ett sådant kar kostar några hundralappar, men förhindrar skador för tusentals kronor.
Därför uppmanar vi dig som inte har ett läckageskydd till vitvarorna att snarast skaffa ett.
Behöver ni hjälp eller råd, så går det bra att kontakta fastighetsskötarna på CBO
tel: 0340-500 540.
 
Nästa möte: 17 november
 

Styrelsen önskar en trevlig höst!!

September
Nu verkar det som om den ”riktiga” hösten är på gång, men vilken fantastisk årstid vi har fått njuta av. Sol och bad i mitten av september med sommartemperaturer och underbara kvällar.
 
♦ Pergolan på A o B-gården är uppfräschad och nya växter är planterade. På tur står pergolan på C o D-gården. Nästa år görs den sista iordning på E o F-gården.
 
♦ Vi har ett flertal lediga parkeringar för både bil, husvagn och husbil. Även några lediga garageplatser finns.
Kontakta vicevärden tel: 072-5000 100 för mer information.
 
♦ Med tanke på att det har flyttat in många barnfamiljer på Trädlyckan, så önskar styrelsen få in fler synpunkter och idéer från er barnfamiljer. Kontakta oss eller lämna ett brev på expeditionen.
 
♦ Ett nytt lekhus för de mindre barnen planeras på lekplatsen mellan hus D och E.
 
♦ Har du en motorcykel som står ute? Föreningen kan ordna tillfällig vinterförvaring för uppställning av MC och moped mellan november och april. Kostnad 110:-/mån = 660:-.
Kontakta Christer Karlsson i styrelsen för mer information. Tel: 0703-276615
 
Nästa möte: 26 oktober

Juni

Styrelsen önskar en trevlig och härlig sommar!!


♦ Nu är de första tre garagen färdiga (platserna nr 25-48). 8- timmarsparkeringen för besökande utmed Trädlyckevägen är nu återställd för era gäster att parkera på, lagom till midsommar.
 
♦ De två kvarvarande garagen är även de snart inflyttningsklara. Information kommer att delas ut till dem som hyr dessa garage, samt till dem som hyr bilplatserna, som har fått flytta till tillfälliga platser under tiden renoveringen har pågått.

♦ Vi har kompletterat med fler cykelställ på området, som kommer att placeras ut där det finns behov.
 
♦ Föreningen har under en tid provat med ett tvättmedel från en annan aktör på marknaden i hus E och F. Styrelsen har nu beslutat att byta till detta tvättmedel i alla tvättstugor. Det är både skonsamt och miljövänligt. Mer information angående tvättstugor och tvättmedel kommer under hösten.

♦ Nästa möte: 7 september 

Maj
En försmak av sommaren har redan kommit, så det är bara att njuta av det härliga vädret.
 
Grilltider:
i första hand, använd befintliga grillplatser som finns på området. I annat fall tänk på att stå på behörigt avstånd från husen pga brandrisken, samt att röken inte går in i fönstren och i lägenheterna till dina grannar.
 
♦ Nu när vår och sommar kommer, så används balkongerna mer och mer. Ljudet från balkongerna hörs väldigt tydligt över området och alla är kanske inte lediga, utan måste upp tidigt för att jobba, så vänligen tänk på ljudvolymen.

♦ Det går nu även att boka tennisplanen via bokningstavlan eller appen.
 
 
♦ En påminnelse om att föreningen nu har en app som du kan ladda hem gratis och använda till att boka tvättid, boka gästrummet mm. Kontakta vicevärden för inloggningsuppgifter.
 
Nästa styrelsemöte: 22 juni

April

Hyra bastun:
På ett flertal medlemmars önskemål, så har vi beslutat att det skall gå att boka bastun extra tider, utöver de tider som är fasta sedan tidigare. (De ordinarie tiderna och dagarna för damer och herrar är kvar och kostar inget).
Du som vill boka kan göra det på bokningstavlan, datorn eller via appen fr.o.m den 1 maj. Använd tvättbrickan för att komma in.
Följande dagar går att boka extra:
onsdagar, lördagar och söndagar 9-12, 13-16 och 17-20.
Kostnaden för ett 3-timmarspass är 150:- och läggs på din avgiftsavi.
Ordningsregler och städutrustning finns i omklädningsrummet utanför bastun.                         
OBS! Glöm inte sittunderlag.
 
Garagerenovering/nybyggnation:
Nu har det blivit dags för renovering av gemensamhetsgarage 1-5.
Det första garaget närmast stan börjar renoveras den 25 april.  
De följande garagen påbörjas 2 maj och 9 maj.
De flesta av besöksparkeringarna utmed Trädlyckevägen kommer att försvinna under garagerenoveringen, eftersom de som hyr garage och bilplatser i anslutning till garagen måste ha någonstans att parkera under renoveringstiden. Meddela gärna detta till era gäster. De får helt enkelt parkera på gatorna runt omkring Trädlyckan under byggnationen.
De som hyr garageplatser och berörda parkeringar utanför garagen kommer att få separat information i sina postfack.
 
Sköljmedel i tvättmaskinerna:
Vi har fått många frågor om när sköljmedlet skall återinsättas i tvättmaskinerna och det kommer att ske inom kort (om det inte redan är påbörjat).

Mars

♦ Snart är det påsk och då vill vi påminna lite om vad som gäller med FYRVERKERIER eller SMÄLLARE: det är inte tillåtet att skjuta upp fyrverkerier/smällare inne på Trädlyckans bostadsområde, med tanke på risk för personskada, skador på fastigheter och inte minst med tanke på våra husdjur.
 
♦ I april blir det en försenad avgift på el-förbrukningen som inte fanns med på avin för jan-mars. Felet beror på ett nytt datasytem hos HSB Göta.
 
♦ Sköljmedlet är tillfälligt avstängt i alla tvättmaskiner i tvättstugorna pga problem med vissa tvättmaskiner. Därför har Electrolux gjort denna åtgärd för att komma till rätta med problemet.
 
♦ Källsorteringen i sophusen har blivit sämre och sämre. Vi hoppas naturligtvis på en förbättring och att alla tar sitt ansvar för vår egen trivsel.

Nästa styrelsemöte: 13 april

Februari
Tydligen får vi vänta på våren…
 
♦ Påminnelse om att senast den 29 februari måste eventuella motioner lämnas in till styrelsens expedition.
 
♦ Blomsterlådorna som står på innegårdarna har sätt sina bästa dagar och dessa kommer att ersättas med något annat fint.
 
♦ Alla avstängningsventiler i källargångarna kommer att bytas ut under våren. Det innebär att vattnet kommer att behövas stängas av under vissa tider. Qsec, som byter ventilerna kommer att dela ut information, så att ni vet när vattnet är avstängt mm.
 
Nästa styrelsemöte: 16 mars

Januari

♦ Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast den 29 februari 2016. Lämna in motionen underskriven med namn, adress och datum till expeditionen på Trädlyckev. 64.

♦ Företaget Qsec som har gjort värmeinjusteringar på Trädlyckan kommer inom kort att behöva komma in i alla lägenheter igen, för att göra en kontroll och finjustering av elementen. Qsec kommer att dela ut information om datum och tid för nytt besök.