Här kan du läsa föreningens månadsblad 2021

APRIL

♦ Styrelsen i HSB brf Trädlyckan har vid styrelsemötet den 13 april 2021, beslutat att ordinarie föreningsstämma den 16 juni 2021, ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Föreningsstämman är både för 2019 och 2020.
Information om hur detta skall gå till delas ut till alla lägenheter framöver.
Föreningen står utan valberedning och vi efterfrågar nu två eller tre personer som kan tänka sig att sig anta detta viktiga uppdrag. Kontakta ordförande Magnus Stolt vid intresse. Tel. 070-758 79 08.
 
♦ Nu börjar det närma sig start och användning av laddplatser för elbilsladdning. Är du intresserad av en plats, kontakta vicevärd Maria. Om du blir erbjuden en laddplats måste du lämna den parkeringen du hyr idag.                 
Mer information kommer inom kort.
Eftersom det bästa alternativet var att dra ledningar från Panncentralen för de 18 platserna, så blev valet att lägga laddplatserna i närheten. I nuläget har vi ett visst antal lediga laddplatser, men får vi många intresserade, så kommer ni som hyr en parkering på dessa platserna idag att få flytta och erbjudas en annan parkeringsplats.
 
♦ Preliminärt vecka 16 börjar man gräva för entrépartier framför hus G. Sedan grävs fundament ner och gjuts. Framkomligheten kommer då att vara något begränsad vid entréerna. En landgång ställs framför varje entré.
Arbetet med fasaderna fortgår på hus E och F.
Många frågar om entréerna och varför de inte blir klara på A och C-gårdarna. Snickarna på SK Bygg får rycka in där det behövs med att sätta isolering osv. När de har mindre att göra vid själva fasaderna, så arbetar de med entrépartierna. En man går nu enbart och arbetar med entrépartierna.
 
♦ Styrelsen har tagit ett beslut att fortsättningsvis hålla stängt i lokalerna för att minska smittspridningen av Covid-19.
 
♦ Vi får många frågor om hur det går med framtida hissar i trapphusen. Det projektet ligger på is. Styrelsen måste gå på underhåll istället för förbättringar i nuläget. Vi vill slutföra fasadrenovering, innegårdar och eventuellt portlås i entréer innan vi kan gå vidare med hissfrågan.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 11 maj

MARS

♦ På förra månadsbladet påminde vi om brandsäkerheten i trapphusen. Det sitter information på entrédörrarna.
Trots detta så följs inte föreskrifterna. Utifrån brandskyddsinspektion har vi fått påpekande om att det inte får finnas barnvagnar och annat brännbart material i våra trapphus.
Vid utrymning skall inte något stå i vägen i trapphuset, samt att det också är viktigt att vår lokalvårdare ska kunna utföra sitt arbete ordentligt.                                                  
Dörrmattor, skoställ och allt annat brännbart ska bort från trapphusen!
Cyklar skall parkeras i cykelkällare eller ute på gården.
 

♦ Fasadrenoveringen pågår för fullt på hus E. Där har de börjat att riva tegel och isolera. Murningsarbetet kommer igång framöver. Ställningsbyggnation pågår på hus F och även rivning av teglet har påbörjats.
 
♦ Arbetet med ladd-stolpar för elbilar kommer igång igen preliminärt vecka 13.                                        
 
♦ Årsmötet 2021 skjuts upp tillsvidare.
 
♦ Två säsongsanställda på fastighetsskötseln börjar den 6 april.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 13 april

FEBRUARI

♦ Vattnet är fortsatt avstängt på biltvättplatsen pga av kylan.
 
♦ Nu finns det handsprit och ett sopset bestående av borste och skyffel med långt skaft i varje tvättstuga.
 
♦ Eftersom restriktionerna fortsatt är skärpta pga pandemin, så håller vi stängt i våra lokaler och på så sätt hjälper till att bromsa smittspridningen. Det gäller även bordtennislokalen. Den är nu stängd tillsvidare, eftersom vi inte kan säkerställa hur många personer som vistas i lokalen samtidigt.
 
♦ För att påminna om brandsäkerheten i trapphusen, så har vi satt upp information på entrédörrarna. Utifrån brandskyddsinspektion har vi fått påpekande om att det inte får finnas barnvagnar och annat brännbart material i våra trapphus (t.ex dörrmattor, skoställ...) Det är också viktigt att vår lokalvårdare ska kunna utföra sitt arbete ordentligt.
Cyklar skall parkeras i cykelkällare eller ute på gården.
 
♦ Under vecka 8 påbörjas rivning av tegel på hus E. Ställningsbyggnation pågår på hus F.
 
♦ Laddstolpar till elbilar kommer att grävas ner och installeras med början vecka 8.
Ni som hyr en parkering på platserna 98-108 kommer att bli informerade om var ni får parkera under tiden arbetet pågår.
För att veta om intresse finns att hyra en plats för elbilsladdning, så får ni gärna höra av er till vicevärd Maria.
Det är ingen bokning av plats utan en intresseförfrågan.
 
Sista dag för att lämna in motioner inför årsstämman är den 28 februari 2021.
1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.
2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Skriv även adress och datum på motionen.
3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman.

♦ Nästa styrelsemöte: 16 mars

JANUARI

Nu har vi lämnat ett mycket konstigt år bakom oss. Vi ser framåt och tror på ett bättre 2021.
Styrelsen hade ett digitalt styrelsemöte den 20 januari och följande togs upp:

♦ Just nu pågår ställningsbyggnation runt hus E (Trädlyckevägen 116-128).
Rivning av fasadteglet påbörjas preliminärt v. 5 eller v. 6.
Nedtagning av byggställning på hus G har påbörjats.
När det är klart med ställningsbygget på hus E, så börjar de att montera upp ställningar på hus F.
 
♦ Grävning, gjutning och montering av entrépartier pågår under våren vid hus C och D (Trädlyckevägen 76-114). Framkomligheten kan vara lite begränsad under tiden arbetet pågår.
Ytterväggar vid entrédörrar i trapphusen ska spacklas och målas. Det arbetet påbörjas i månadsskiftet januari/februari i hus A, B, C, D och G.
 
♦ Cyklarna som togs omhand vid cykelrenset i oktober finns fortfarande i förvar. Är det någon som saknar sin cykel, så kanske den finns här. Kontakta i så fall fastighetsskötare Jonas på telefon 076-119 86 28.
 
♦ Eftersom restriktionerna fortsatt är skärpta pga pandemin, så håller vi fortsatt stängt i våra lokaler och på så sätt hjälper till att bromsa smittspridningen.
 
♦ På återvinningskortet från VIVAB finns nu 8 gånger fr.o.m 1 januari 2021 för oss som bor i bostadsrätt. Vi uppmanar er att använda kortet till grovsopor, istället för att slänga det i våra sophus. Detta innebär en högre kostnad för föreningen med ökade transporter till återvinningscentralen, som i slutändan drabbar er medlemmar med högre avgifter.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 16 februari
 
Vi önskar er alla en god fortsättning!