Här kan du läsa föreningens månadsblad 2021

FEBRUARI

♦ Vattnet är fortsatt avstängt på biltvättplatsen pga av kylan.
 
♦ Nu finns det handsprit och ett sopset bestående av borste och skyffel med långt skaft i varje tvättstuga.
 
♦ Eftersom restriktionerna fortsatt är skärpta pga pandemin, så håller vi stängt i våra lokaler och på så sätt hjälper till att bromsa smittspridningen. Det gäller även bordtennislokalen. Den är nu stängd tillsvidare, eftersom vi inte kan säkerställa hur många personer som vistas i lokalen samtidigt.
 
♦ För att påminna om brandsäkerheten i trapphusen, så har vi satt upp information på entrédörrarna. Utifrån brandskyddsinspektion har vi fått påpekande om att det inte får finnas barnvagnar och annat brännbart material i våra trapphus (t.ex dörrmattor, skoställ...) Det är också viktigt att vår lokalvårdare ska kunna utföra sitt arbete ordentligt.
Cyklar skall parkeras i cykelkällare eller ute på gården.
 
♦ Under vecka 8 påbörjas rivning av tegel på hus E. Ställningsbyggnation pågår på hus F.
 
♦ Laddstolpar till elbilar kommer att grävas ner och installeras med början vecka 8.
Ni som hyr en parkering på platserna 98-108 kommer att bli informerade om var ni får parkera under tiden arbetet pågår.
För att veta om intresse finns att hyra en plats för elbilsladdning, så får ni gärna höra av er till vicevärd Maria.
Det är ingen bokning av plats utan en intresseförfrågan.
 
Sista dag för att lämna in motioner inför årsstämman är den 28 februari 2021.
1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.
2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Skriv även adress och datum på motionen.
3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman.

♦ Nästa styrelsemöte: 16 mars

JANUARI

Nu har vi lämnat ett mycket konstigt år bakom oss. Vi ser framåt och tror på ett bättre 2021.
Styrelsen hade ett digitalt styrelsemöte den 20 januari och följande togs upp:

♦ Just nu pågår ställningsbyggnation runt hus E (Trädlyckevägen 116-128).
Rivning av fasadteglet påbörjas preliminärt v. 5 eller v. 6.
Nedtagning av byggställning på hus G har påbörjats.
När det är klart med ställningsbygget på hus E, så börjar de att montera upp ställningar på hus F.
 
♦ Grävning, gjutning och montering av entrépartier pågår under våren vid hus C och D (Trädlyckevägen 76-114). Framkomligheten kan vara lite begränsad under tiden arbetet pågår.
Ytterväggar vid entrédörrar i trapphusen ska spacklas och målas. Det arbetet påbörjas i månadsskiftet januari/februari i hus A, B, C, D och G.
 
♦ Cyklarna som togs omhand vid cykelrenset i oktober finns fortfarande i förvar. Är det någon som saknar sin cykel, så kanske den finns här. Kontakta i så fall fastighetsskötare Jonas på telefon 076-119 86 28.
 
♦ Eftersom restriktionerna fortsatt är skärpta pga pandemin, så håller vi fortsatt stängt i våra lokaler och på så sätt hjälper till att bromsa smittspridningen.
 
♦ På återvinningskortet från VIVAB finns nu 8 gånger fr.o.m 1 januari 2021 för oss som bor i bostadsrätt. Vi uppmanar er att använda kortet till grovsopor, istället för att slänga det i våra sophus. Detta innebär en högre kostnad för föreningen med ökade transporter till återvinningscentralen, som i slutändan drabbar er medlemmar med högre avgifter.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 16 februari
 
Vi önskar er alla en god fortsättning!