Föreningens månadsblad 2022

SEPTEMBER

♦ Efter många år som brf ekonom så slutar Anna Ottosson sin anställning på HSB Göta den sista september och börjar på ett nytt jobb. Ny ekonom blir Matilda Lund.
Matilda kommer att ha samma arbetsuppgifter som Anna har haft. Ni når Matilda på tel. 010-442 37 52 och
e-post: matilda.lund@hsb.se
 
♦ Styrelsen har tagit beslutet att stänga av bastun tillsvidare från och med den 1 oktober. Med tanke på skenande elpriser måste föreningen försöka att hålla nere elförbrukningen. Tyvärr är bastun något som drar oerhört mycket el.
 
♦ Arbetet på innegårdarna fortsätter. Det har blivit lite förändringar, så hus G får vänta till våren 2023 och hus E-F görs nu under hösten. Vecka 39 ska gården mellan C-D asfalteras och sedan kommer växter att planteras. Under vecka 39 påbörjas markarbetet innan man kan gjuta nya entréplattor på E och F-gården samt vid G-huset.
 
♦ Cykelskydden som håller på att monteras på innergårdarna mellan hus A-B och C-D kommer att få sedumtak. Samma sak blir det på cykelskyddet mellan hus E och F.

♦ Tillfällig vinterförvaring av MC. Kostnad 125 kr/mån. Från 1 oktober till 31 mars 2023. Kontakta Christer i styrelsen tel. 070-327 66 15 för att ställa in din motorcykel. Hör av dig till vicevärd Maria för att skriva på kontrakt.
 
♦ Löpbandet i motionslokalen har gjort sitt. Just nu är det kampanj på löpband, så föreningen har köpt in ett nytt till ett mycket bra pris. Kommer troligtvis i oktober.
 
♦ Cykelrensning på området kommer att ske under hösten 2022. Information och buntband delas ut till alla hushåll några veckor innan cykelrenset sker.
 
♦ Under hösten och vintern kommer elmätarna som mäter elförbrukningen i lägenheterna (sitter i källarkorridorerna) att bytas ut. Det innebär att strömmen måste brytas under några timmar när arbetet utförs. Information kommer att delas ut till samtliga framöver.
 
♦ Den 31 december 2022 upphör föreningens fasta elavtal. Efter detta datum finns det risk att elkostnaderna kommer att öka kraftigt. Tänk på detta redan nu med tanke på er egen elförbrukning och att det ni förbrukar kommer att debiteras på era avier i efterhand. Föreningen kommer fortfarande att ha ett kollektiv elavtal, så du som boende kan inte själv välja elleverantör.
 
♦ Nästa möte: 18 oktober

AUGUSTI

Efter en varm och skön sommar, startar höstens arbete upp igen på vårt bostadsområde ☼
 
♦ Arbetet med innegården mellan hus C och D har kommit igång efter semestern. Man fortsätter att göra klart på den gården och efter det fortsätter arbetet utmed G-huset.
Den sista gården mellan E och F får vänta till 2023 innan någon aktivitet påbörjas där.
 
♦ Nu när vi har fått det så fint på området, så får vi hjälpas åt att hålla rent och snyggt. Skräp hör hemma i papperskorgen och inte på marken.

♦ Som ni alla väl känner till så har maten blivit dyrare, likaså bensinen och elen. Tänk på att hushålla både med vatten och el. Det kommer att bli tuffa tider framåt hösten och vintern där vi alla behöver hjälpas åt för att hålla kostnaderna nere.
 
♦ Nästa möte: 20 september (budgetmöte)

JUNI

♦ Runt påsk var Balco här och gjorde service på balkongerna. De kommer snart tillbaka och gör service i de lägenheterna som de inte kom in i förra gången. Balco meddelar er det gäller. Vi har delat ut en skötselanvisning i alla postfack hur man bäst sköter inglasningen i framtiden, nu när servicen är gjord i nästan alla lägenheter. Läs igenom och se till att hålla rent i spåren och smörja hjul för funktionens skull ett par gånger om året.
 
♦ Balco är på plats under veckan för att sätta upp nya rullgardiner till balkongen som en del av er har beställt via Balco.
 
♦ Arbetet med innegården mellan hus C och D pågår för fullt. Ritning sitter uppe på miljöhuset vid Trädlyckevägen 76. Många har efterfrågat cykelskydd. Det är beställt och kommer att sättas upp på alla tre gårdarna och även på tre av gavlarna mittemot G-huset.
 
♦ När det gäller parkering på den färdiga innegården mellan hus A och B, så gäller fortfarande (precis som på hela Trädlyckan) att det är inte tillåtet att parkera på icke markerade platser inom området. Stenläggningen är inte gjord för att fordon ska köra och parkera på.
 
♦ Nu när sommar och ledighet är på gång, så kanske en del utav er kommer att ha gäster som stannar ett par dagar. Hör av er till vicevärd Maria eller ordförande Magnus som har tillfälliga p-tillstånd att dela ut för långtidsparkering (72 timmar).
 
♦ Nästa möte: 23 augusti

Vi önskar glad midsommar och en riktigt skön sommar till er alla!   

MAJ

♦ Vi har fått paketboxar från Postnord på Trädlyckan. Boxarna har placerats på garagegavlarna mittemot besöksparkeringarna utmed Trädlyckevägen. Där kan du smidigt och enkelt hämta ut paket dygnet runt och utan fysisk kontakt. Vi kommer även att få paketboxar från Ibox framöver. Med dessa postboxar från Ibox och Postnord täcker man in de flesta transportörer på marknaden.
 
♦ Årsmöte 24 maj i Folkets hus kl. 19.00. Vi bjuder på kaffe och fralla. Kallelsen är uppsatt i alla trapphus och årsredovisning delas ut inom kort.
 
♦ Gräs har lagts ut på A och B-gården. Plantering av buskar och växter är på gång.
 
♦ NT är tillbaka och ska börja med att göra färdigt platsen på gaveln vid Trv 62 och börja med markarbetet på C och D-gården.
 
♦ Ni som har beställt rullgardiner från Balco får vänta lite till. I de lägenheter där vi inte har fått tillträde för service kommer vi framöver att på nytt dela ut information och antingen få in godkännande att gå in med huvudnyckel eller om ni är hemma när Balco kommer.
 
♦ Anticimex har precis varit här för att ta hand om måsarna på taken. De kommer först att köra med drönare för att se var det finns bon på taken. På de tak där det finns bon med ägg kommer de att gå upp och plocka bort äggen. Kontroll av måsägg pågår varannan vecka fram till slutet av juli.

APRIL

♦ Nu är gruset uppsopat på området och då är det vår ☺ (fast vädergudarna verkar säga något annat).
 
♦ Styrelsen har anmält till kommunen att vi har ett rum till förfogande för flyktingar från Ukraina. Vi vet inte om eller när det blir aktuellt, men för att vara beredda, så kommer vi att boka upp gästrummet och ingen uthyrning sker.
 
♦ Balco är här och gör service på alla balkonger vecka 13, 14 och 15. De kommer att göra klart de två sista husen i påskveckan, hus D och E. Det är viktigt att vi kommer in i ALLA lägenheter.
Är ni inte hemma, fyll i talongen och godkänn att de får gå in med huvudnyckel och lämna talongen i brevinkastet vid Trädlyckans expedition.
 
♦ Belysning är nu uppsatt på baksidornas entréer.
 
♦ Årsmöte 24 maj i Folkets hus kl. 19.00. Kallelse och årsredovisning delas ut framöver. Vi bjuder på kaffe och fralla.
 
♦ NT kommer att börja med markarbetet runt påsk på innergårdarna mellan hus C och D samt trivselplatsen vid södergaveln på B-huset. Äger ni en cykel som står inne på gården, så ska den flyttas. Ställ din cykel där tillfälliga cykelställ kommer att finnas runt omkring husen. Plantering påbörjas i maj. Allt beroende på väder.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 3 maj

Önskan om en fin påsk! Styrelsen brf Trädlyckan

MARS

  • Vi välkomnar Carina, vår säsongsanställda vaktmästare och trädgårdsarbetare som började på Trädlyckan 1 mars.
  • Styrelsen har för avsikt att upplåta gästrummet och kanske även samlingslokalen till flyktingar från Ukraina om situationen kräver. Vi kommer att ta kontakt med kommunen och Röda korset med vårt erbjudande. Eventuellt kommer redan gjorda bokningar i gästrummet och samlingslokalen att tas bort och inga nya bokningar kommer att kunna göras. Mer information kommer så fort vi har varit i kontakt med kommunen och Röda korset.
  • Balco kommer till Trädlyckan och gör service på alla balkonger vecka 13, 14 och 15. Information delas ut under vecka 11.
  •   Årsmöte 24 maj i Folkets hus kl. 19.00. Kallelse och årsredovisning delas ut framöver.
  •  Nästa styrelsemöte: 6 april

FEBRUARI

♦ Det är lite drygt 15 år sedan som inglasningen på balkongerna gjordes och de behöver nu ses över. Föreningen har därför beställt service och byte av trasiga förslitningsdetaljer på alla balkonger under våren utav Balco.
Kostnaden för detta tar föreningen. Information från Balco kommer att delas ut med datum och tider inom kort när de kan komma och göra service.
 
♦ Om intresse finns, så kan Balco i samband med servicen erbjuda beställning av nya rullgardiner till inglasningen. Då mäter de balkongen och därefter bokar in en ny tid med den boende för montering. Rullgardinerna bekostar ni själva. Erbjudandet kommer att delas ut tillsammans med informationen av balkongservice.
 
♦ Vi har fått den årliga rapporten av brandskyddet i föreningen. Återigen har vi fått påbackning när det gäller förvaring av barnvagnar i trapphus.
 
♦ Påminnelse att lägga eller sätta p-triangeln för 2022 väl synligt på bilens vindruta.
 
♦ Belysningen i samtliga 5 miljöhus kommer att bytas ut mot ledbelysning.
 
♦ Antal tvättpass till varje lägenhet är idag 7 st. De kommer att utökas till 8 st/månad.
 
♦ Det dröjer ytterligare någon/några veckor innan markarbetet kommer igång mellan hus C och D för att göra om innergården.
 
Sista dag för att lämna in motioner inför årsstämman är den 28 februari 2022.
1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.
2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Skriv även adress och datum på motionen.
3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 9 mars

JANUARI

God fortsättning på det nya året!
Styrelsen hade sitt första möte digitalt i år pga rådande pandemi och restriktioner.
 
♦ Arbetet med att gjuta framför entréer på C och D-gården sker under vecka 2.
♦ Påminnelse att lägga eller sätta p-triangeln för 2022 väl synligt på bilens vindruta.
♦ Styrelsen ber att ni som använder bastun respekterar och har koll på tiderna för damer och herrar som gäller varannan vecka.
 
Damer jämna veckor: måndag och torsdag kl. 16-20
Herrar jämna veckor: tisdag och fredag kl. 16-20
 
Herrar ojämna veckor: måndag och torsdag kl. 16-20
Damer ojämna veckor: tisdag och fredag kl. 16-20


♦ Nästa styrelsemöte: 9 februari