FÖRENINGENS MÅNADSBLAD 2023

SEPTEMBER

Måndagsträffen
Första träffen efter sommaruppehållet blir den 25 september. Välkomna till samlingslokalen på Trädlyckevägen 92 mellan 14.30 – 16.30.
 
Vinterförvaring MC
Har du en motorcykel som du vill ställa in under höst/vinter?
Kostnad är 130 kr/mån från 1 oktober till 31 mars 2024.
Kontakta i så fall Christer Karlsson i styrelsen tel. 070-327 66 15.
Hör av er till vicevärd Maria för att skriva på kontrakt.
 
Cykelrensning
Framöver kommer föreningen att göra en ny cykelrensning i cykelkällarna och på gårdarna. Med detta hoppas vi kunna få fram lite mer plats för er att ställa ner era cyklar i cykelkällarna.
När det börjar bli dags för cykelrenset kommer information att delas ut i god tid innan.
 
Boappa
Föreningen använder Boappa för att nå ut med viktig information till er som bor på Trädlyckan. Ni är många som använder appen, men vi vill gärna nå ut till fler. Vill du ha hjälp att installera Boappa och kunna hålla dig uppdaterad när något viktigt händer på området, kontakta vicevärd Maria, så kan hon hjälpa till.
 
Elbilsparkering
Är det någon som går i tankar på att köpa en elbil? Då har vi några lediga platser kvar att hyra ut. Kontakta vicevärd Maria om intresse finns att hyra en plats. Behöver era gäster ladda sin elbil, så finns det en besöksparkering vid elbilsparkeringen. Tänk på att det är förbjudet att ladda elhybridbilar och elbilar i garagen med tanke på risken för överbelastning av kablarna och därmed överhettning och brand.
 
Nästa styrelsemöte:
24 oktober (budgetmöte inför år 2024)

AUGUSTI

Semestern är nu slut för denna gång och hösten är åter här. Vi tar nya tag efter sommaren och fortsätter vårt arbete med att utveckla vår förening framåt.
 
Föreningens årsmöte
Protokollet för årsmötet finns att läsa både på Trädlyckans hemsida och på Boappa.
 
Pälsdjur i tvättstugan
Motionen om förbud mot pälsdjur i tvättstugor fick bifall på stämman. Det är inte tillåtet att ta med pälsdjur in i tvättstugorna står nu på Ordningsreglerna under punkten Tvättstugor. Ordningsreglerna sitter uppsatta på anslagstavlorna i varje trapphus.
 
Elstöd
Föreningen kommer att få elstödspengar. Pengarna kommer att läggas på de nya elmätarna som redan är uppsatta och tagna i bruk. Eftersom de gamla fjärrvärmeväxlarna behöver bytas kommer detta bidrag även väl till pass för att finansiera nya värmeväxlare.
 
Stäng trapphusfönster
Nu efter sommaren ser vi att vissa trapphusfönster står öppna hela tiden. Problemet blir att fönstren sväller och saltvatten tränger in i handtaget om fönstren får stå öppna hela tiden. Detta kan få till följd att fönstren ej går att stänga.
Det är inte första gången vi påtalar detta och om det inte respekteras kan det bli så att handtagen plockas bort, så snälla öppna, vädra och stäng sedan fönstren.
 
Lekplatser
Förvaringslådor till leksaker kommer att köpas in och ställas en på varje lekplats. Då kan sandleksakerna förvaras där och behöver inte tas fram och tillbaka mellan hemmet och lekplatsen.
 
Nästa styrelsemöte:
19 september

JUNI

Innergårdar
Nu är innergårdarna i princip klara. De sista perennerna håller på att planteras ut på E och F-gården samt utanför G-huset. Senare under året kommer gårdarna att ljussättas.
 
Brf Trädlyckan har fyllt 50 år
Meningen var att festen skulle hållas lördagen den 17 juni, men tyvärr måste vi flytta fram festen till hösten eftersom de flesta aktörerna som skulle komma till Trädlyckan inte hade möjlighet under försommaren. Vi återkommer efter sommaren med en inbjudan
 
Motionslokalen
Crosstrainern som står i motionslokalen har gjort sitt, så föreningen har köpt in en begagnad som är nyservad och i mycket gott skick. Troligtvis kommer den på plats i juni månad.
 
Årsmöte
Trädlyckans ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i Folkets hus onsdagen den 21 juni klockan 19.00. Glöm inte att ta med årsredovisningen som ni har fått utdelad i era postfack.
Det bjuds på kaffe och fralla. Välkomna!
 
Vi önskar er alla en fin sommar! 

MAJ

Årsmöte
Föreningens externa revisorer har blivit försenade av olika anledningar och därför har det dragit ut på tiden med granskningen av bokslutet. Styrelsen har nu haft bokslutsmöte och har bokat in datum för stämman. Onsdagen den 21 juni klockan 19.00 hålls Trädlyckans ordinarie föreningsstämma i Folkets hus. Kallelse och årsredovisning delas ut framöver.
 
Innergårdar
Nu börjar det bli klart med innergårdarna på området. Det som återstår är asfaltering som görs under vecka 20 och 21, plantering av perenner samt belysning.
 
Brf Trädlyckan fyller 50 år
Lördagen den 17 juni är ni välkomna på 50-årsfest då Trädlyckan som bostadsrättsförening firar ett försenat 50 år (2022). Vi vill även passa på att fira de nya innergårdarna och en trevlig dag tillsammans med er. Mer om festen kommer lite längre fram.
 
Köpa hantverkstjänster av föreningen
Det är många som frågar om fastighetsskötarna kan komma och göra diverse arbeten i lägenheterna. Enligt stadgarna §31 Bostadsrättshavarens ansvar. Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna.
 

Våra fastighetsskötare är anställda av föreningen och dess arbetsuppgifter är yttre och inre fastighetsskötsel. De enda tjänster som kan göras av föreningen är byte av rullgardinsmekanism och cylinderbyte (arbetskostnad). Är ni i behov av hantverkare så som VVS, elektriker eller snickare, kan vi förmedla telefonnummer till firmor som ni kan kontakta.
 
Styrelsemöte
Nästa styrelsemöte: 14 juni

MARS

BREDBANDSTELEFONI VIA TELIA
Under första kvartalet av 2024 kommer bredbandstelefonin att ersättas av hemtelefoni via mobilnätet. Din vanliga hemtelefon kommer inte längre att fungera utan då måste man använda en telefon som är speciellt anpassad för mobilnätet eller en mobiltelefon. Telia kommer i god tid skicka ut information till de hushåll som berörs av förändringen och informerar om vad som behöver göras.
 
ELSTÖD
Föreningen kommer troligtvis att få utbetalt elstöd. Styrelsen har diskuterat frågan och kommit fram till att det är mycket svårt att göra en rättvis fördelning. Om inte annat så tar det mycket tid manuellt att räkna. Dessutom har en del flyttat och andra kommit till. Därför har styrelsen beslutat att använda pengarna till energisparande åtgärder. På det sättet kommer pengarna gå till minskade framtida kostnader.
 
VARBERGS ENERGI
Elpriserna för lägenheterna på brf Trädlyckan under perioden dec 2022 – feb 2023 blir följande:
December 2022: 1,40 kr/kWh
Januari 2023: 3,80 kr/kWh
Februari 2023: 3,60 kr/kWh
Priserna är inkl. skatt, avgifter och moms.
 
STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte: 13 april 

FEBRUARI

♦ Viktig information från styrelsen som rör föreningen kommer nu främst att ske via appen Boappa. Ta del av viktiga meddelanden från styrelsen, kom åt dokument, kontakta grannar och upptäck smarta tjänster.
Du som bor på Trädlyckan har möjlighet att få notiser när något viktigt händer och kan snabbt kontakta styrelsen vid behov. Ladda ned Boappa i App Store / Google Play eller gå in på www.boappa.se
Vi kommer även i fortsättningen att sätta upp Trädlyckans månadsblad med information på anslagstavlorna på miljöhusen.
Till er som inte har Boappa kommer vi att dela ut information i postfacken om hur ni går till väga för att skaffa appen.
 
♦ Om du vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma kan du lämna in en motion till styrelsen före februari månads utgång.
Glöm inte att skriva under med namn, adress och datum. Lämna ett brev på Trädlyckans expedition eller maila till brf.tradlyckan@telia.com
 
♦ Nästa styrelsemöte: 7 mars

JANUARI

God fortsättning på 2023. Nu tar vi nya tag efter julmat och ledighet och ser fram emot våren.

♦ Brf Trädlyckan har avtal med Varberg energi gällande hushållsel och fastighetsel.
Det gamla avtalet löpte ut den sista december. Nu har styrelsen valt avtalet VIVA Trend. Elpriset sätts i efterhand varje månad och baseras på gjorda prissäkringar och det rörliga elpriset för den aktuella månaden.
Det nya avtalet gäller 1/1 2023 - 31/12 2023
Tänk på att elförbrukningen räknas 3 månader bakåt. Förbrukningen som kom på den senaste avgiftsavin i december 2022 var för september, oktober och november.
Föreningen har abonnemanget och du som boende kan inte själv välja elleverantör.
 
♦ Nu har markarbetet påbörjats utmed entréerna vid hus G. 

♦ Måndagsträffen i Samlingslokalen på Trv 92 börjar igen måndagen den 30 januari. Välkomna ner för en pratstund och fika mellan klockan 14.30 och 16.30.

♦ Nästa styrelsemöte: 13 februari