Föreningens månadsblad 2023

MARS

BREDBANDSTELEFONI VIA TELIA
Under första kvartalet av 2024 kommer bredbandstelefonin att ersättas av hemtelefoni via mobilnätet. Din vanliga hemtelefon kommer inte längre att fungera utan då måste man använda en telefon som är speciellt anpassad för mobilnätet eller en mobiltelefon. Telia kommer i god tid skicka ut information till de hushåll som berörs av förändringen och informerar om vad som behöver göras.
 
ELSTÖD
Föreningen kommer troligtvis att få utbetalt elstöd. Styrelsen har diskuterat frågan och kommit fram till att det är mycket svårt att göra en rättvis fördelning. Om inte annat så tar det mycket tid manuellt att räkna. Dessutom har en del flyttat och andra kommit till. Därför har styrelsen beslutat att använda pengarna till energisparande åtgärder. På det sättet kommer pengarna gå till minskade framtida kostnader.
 
VARBERGS ENERGI
Elpriserna för lägenheterna på brf Trädlyckan under perioden dec 2022 – feb 2023 blir följande:
December 2022: 1,40 kr/kWh
Januari 2023: 3,80 kr/kWh
Februari 2023: 3,60 kr/kWh
Priserna är inkl. skatt, avgifter och moms.
 
STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte: 13 april 

FEBRUARI

♦ Viktig information från styrelsen som rör föreningen kommer nu främst att ske via appen Boappa. Ta del av viktiga meddelanden från styrelsen, kom åt dokument, kontakta grannar och upptäck smarta tjänster.
Du som bor på Trädlyckan har möjlighet att få notiser när något viktigt händer och kan snabbt kontakta styrelsen vid behov. Ladda ned Boappa i App Store / Google Play eller gå in på www.boappa.se
Vi kommer även i fortsättningen att sätta upp Trädlyckans månadsblad med information på anslagstavlorna på miljöhusen.
Till er som inte har Boappa kommer vi att dela ut information i postfacken om hur ni går till väga för att skaffa appen.
 
♦ Om du vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma kan du lämna in en motion till styrelsen före februari månads utgång.
Glöm inte att skriva under med namn, adress och datum. Lämna ett brev på Trädlyckans expedition eller maila till brf.tradlyckan@telia.com
 
♦ Nästa styrelsemöte: 7 mars

JANUARI

God fortsättning på 2023. Nu tar vi nya tag efter julmat och ledighet och ser fram emot våren.

♦ Brf Trädlyckan har avtal med Varberg energi gällande hushållsel och fastighetsel.
Det gamla avtalet löpte ut den sista december. Nu har styrelsen valt avtalet VIVA Trend. Elpriset sätts i efterhand varje månad och baseras på gjorda prissäkringar och det rörliga elpriset för den aktuella månaden.
Det nya avtalet gäller 1/1 2023 - 31/12 2023
Tänk på att elförbrukningen räknas 3 månader bakåt. Förbrukningen som kom på den senaste avgiftsavin i december 2022 var för september, oktober och november.
Föreningen har abonnemanget och du som boende kan inte själv välja elleverantör.
 
♦ Nu har markarbetet påbörjats utmed entréerna vid hus G. 

♦ Måndagsträffen i Samlingslokalen på Trv 92 börjar igen måndagen den 30 januari. Välkomna ner för en pratstund och fika mellan klockan 14.30 och 16.30.

♦ Nästa styrelsemöte: 13 februari