Föreningens månadsblad 2023

JANUARI

God fortsättning på 2023. Nu tar vi nya tag efter julmat och ledighet och ser fram emot våren.

♦ Brf Trädlyckan har avtal med Varberg energi gällande hushållsel och fastighetsel.
Det gamla avtalet löpte ut den sista december. Nu har styrelsen valt avtalet VIVA Trend. Elpriset sätts i efterhand varje månad och baseras på gjorda prissäkringar och det rörliga elpriset för den aktuella månaden.
Det nya avtalet gäller 1/1 2023 - 31/12 2023
Tänk på att elförbrukningen räknas 3 månader bakåt. Förbrukningen som kom på den senaste avgiftsavin i december 2022 var för september, oktober och november.
Föreningen har abonnemanget och du som boende kan inte själv välja elleverantör.
 
♦ Nu har markarbetet påbörjats utmed entréerna vid hus G. 

♦ Måndagsträffen i Samlingslokalen på Trv 92 börjar igen måndagen den 30 januari. Välkomna ner för en pratstund och fika mellan klockan 14.30 och 16.30.

♦ Nästa styrelsemöte: 13 februari